Kas ir Eneagramma? - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Uzvarētāji nekad nepamet nepadarītu, tie, kuri pamet nepadarītu nekad neuzvar. Vincs Lombardi

Kas ir Eneagramma?

ENEAGRAMMAS SIMBOLS

Vārds Eneagramma ir izveidojies no grieķu valodas vārdiem „ennea” - deviņi un „gramma” - figūra.
Eneagrammas simbols sastāv no trīs elementiem: apļa - uz kura vienādos attālumos izvietoti deviņi punkti, apļa iekšpusē ir vienādmalu trijstūris - kas savieno trīs virsotnes 3, 6 un 9 un heksagramma jeb sešstūris, kas savieno virsotnes: 1, 2, 4, 5, 7 un 8. Katrs no punktiem simbolizē vienu no raksturiem.

Kopā Eneagramma apraksta deviņus dažādus raksturus jeb pasaules uztveres, par pamatu ņemot nevis stratēģijas darbības līmeni, bet motivāciju - kāpēc cilvēki tā rīkojas.
Eneagramma raksturo ne tikai sastingušus cilvēku tipus, bet apraksta to, kā uzvedība un iekšējais stāvoklis mainās dažādās dzīves situācijās un kontekstos, visbiežāk stresā un komfortā. Šīs pārmaiņas atzīmētas ar bultām, kas atrodas simbola iekšpusē. Nosacījums ir ļoti vienkāršs - stresā kustība notiek bultas virzienā, jo, kad neesam labā resursu stāvoklī, ir grūtāk pretoties un biežāk virzāmies tur, kur straume nes. Bet komfortā kustība notiek pret bultu, jo atrodoties labā resursu stāvoklī, ir pietiekami daudz spēka un enerģijas, lai ietu pret straumi. Pārejot bultas virzienā vai pretēji, Eneagrammas tips nemainās, bet tiek pārņemtas tikai konkrētas stratēģijas uzvedības līmenī.

Vēl ir tāds termins kā spārni. Katram no tipiem var būt viens vai abi blakus esošie tipi, kā spārni. Tas nozīmē, ka tipam var piemist kādas no blakus esošā viena vai abu tipu raksturīgām īpašībām. Piemēram, Trijnieks var būt ar Otro spārnu un Trijnieks var būt ar Ceturto spārnu vai Trijnieks var būt ar Otro un Ceturto spārnu vienlaicīgi. Tāpat var neatpazīt sevī nevienu no spārniem.

 

Mūsu klienti