Ko dod Eneagrammas zināšanas? - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Cilvēks, kurš neatlaidīgi kaut ko grib, liek liktenim padoties. Mihails Ļermontovs

Ko dod Eneagrammas zināšanas?

PAR KO STĀSTA ENEAGRAMMA UN KO TĀ DOD?

Cilvēki, kuri tikai sāk iepazīt Eneagrammu mēdz uzdot jautājumus: “Ko es iegūšu, kad iepazīšu Eneagrammu? Ko tas man dos?”.

Sāksim ar to, ko apraksta Eneagramma:

 • Trīs intelektus. Eneagrammā tos sauc par centriem: sirds, galvas un ķermeņa centru. Pie katra centra pieder trīs tipi. Saprotams, ka mums visiem ir visi šie trīs centri, jo mēs visi domājam, veidojam attiecības ar cilvēkiem un mums visiem ir ķermenis, caur ko mēs baudām dzīvi. Tomēr kāds no tiem ir mūsu vadošais centrs. Vadošais nozīmē mums ērtākais, ierastākais centrs, ko saprotam, sajūtam vislabāk un izmantojam visbiežāk.
 • Ikdienas raksturīgākās stratēģijas. Eneagramma apraksta, kāda ir biežākā rīcība vienam vai otram tipam. Jā, mēs visi varam darīt kaut ko, bet katram tipam ir kāda rīcība, kas ir viņam vairāk raksturīga nekā citam.
 • Kāpēc mēs to darām. Eneagrammā to sauc par neapzināto motivāciju. Kāpēc neapzināto?  Jo ne vienmēr saprotam vai aizdomājamies, kas tieši mūs motivē darboties vai tieši otrādāk – nedarīt neko. Jo cilvēki var rīkoties vienādi vai ļoti līdzīgi, turklāt iekšējā motivācija šai darbībai var atšķirties. Tātad Eneagramma raksturo iemeslus, kāpēc mēs tieši tā rīkojamies jeb kāda ir mūsu vajadzība, ko vēlamies apmierināt.
 • To, kā mainās mūsu uzvedība un iekšējais stāvoklis. Eneagramma ir dinamisks modelis, kas ņem vērā to, ka cilvēks nav statisks, bet gan dzīva būtne, kam mēdz būt dažādi iekšējie stāvokļi, kad rīcība var atšķirties. Tāpēc Eneagramma apraksta to, kāda uzvedība ir vairāk raksturīga, kad tips ir komfortā, un, kas ar šo pašu tipu notiek, kad viņš ir stresā.
 • Uzskatus un vērtības. Eneagrammā runājam par katram tipam raksturīgākajiem uzskatiem un vērtībām. Kas ir tas, kam tips visvairāk tic un uz ko balstās, pieņemot lēmumus un rīkojoties. Nedaudz atsaukšos uz augstāk rakstīto, proti, mūsu rīcība var būt vienāda, bet zem tās var slēpties ne tikai atšķirīga motivācija, bet arī atšķirīgi uzskati un vērtības.
 • Sociālos stilus. Kāda tieši uzvedība ir raksturīga vienam vai otram tipam, kādu iespaidu mēs atstājam uz citiem cilvēkiem un kādu lomu mēs “spēlējam” sabiedrībā.
 • Uzvedību konfliktos. Eneagrammā ir tēma par konfliktiem. Kā katrs tips uzvedās konfliktos, kas notiktu, ja mēs visi būtu vienādi un kāpēc ir labi tas, ka konfliktos uzvedamies atšķirīgi.
 • Stiprās puses. Eneagramma apraksta katra tipa stiprās puses un talantus. Mēs visi esam spējīgi dziedāt, dejot un rakstīt. Bet katram mums ir savs žanrs, kas mums padodas labāk nekā citiem.
 • Būtību. Tas ir tas, ko bieži vien meklējam un uz ko tiecamies. Kad zinām, kas tieši tas ir, tad mums paveras plašāks rīcības plānu spektrs, lai to sasniegtu. Kad apzināmies, ko tieši vēlamies, mums vieglāk to sasniegt ekoloģiskā veidā gan attiecībā pret sevi, gan pret apkārtējiem cilvēkiem un vidi.
 • Attīstību. Kad uzzinām savu biežāko rīcību, tās iemeslus un savas stiprās puses, tad var rasties loģisks jautājums: “Un ko tagad ar to visu darīt?”. Tāpēc jau Eneagrammas sākumā tiek runāts par attīstību. Kādi ir katra tipa attīstības ceļi. Šeit labi iederas salīdzinājums ar karti. Karti, kur ir daudz ceļu, kalnu, upju, ezeru un, iespējams, pat jūra. Kad skatāmies kartē, mēs paši izvēlamies kurp un kādā veidā doties. Tad Eneagramma ir kā karte, kas parāda vairākas iespējas attīstībai, un katrs pats izvēlas, ar ko sākt un kur vēlamies nokļūt, tikai mums zināmā un ērtā veidā.

TAD KO DOD ENEAGRAMMAS ZINĀŠANAS?

 • Tās dod iespēju saprast un tikt galā ar sevi. Saprast, kāpēc mūsu dzīvē notiek tā, kā notiek, un ko mēs ar to varam darīt.
 • Saprast, kāpēc tieši tādā veidā un ne citādāk veidojas mūsu attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Un, ja vēlamies tās mainīt, tad ko, tieši, varam darīt, lai tās uzlabotu.
 • Labāk saprast cilvēkus, kuri mums atrodas blakus, jo vieglāk un laicīgāk varam noteikt, kad viņi ir komfortā, bet kad jau stresā.
 • Labāk saprast citus cilvēkus un veiksmīgāk veidot ar viņiem sadarbību.
 • Kā vadītāji varam efektīvāk deleģēt uzdevumus, jo zinām, kādas ir mūsu darbinieku stiprās puses un spējas. Saprotam, kā labāk viņus motivēt.
 • Veidojot komandu, varam izvēlēties pareizos cilvēkus konkrētiem darba uzdevumiem. Jo zinām, kas nepieciešams, lai to izpildītu vislabākajā veidā.
 • Personāla atlasē, zinot kādas īpašības ir nepieciešamas, spējam izvēlēties atbilstošākos kandidātus.
 • Terapijās, koučingā un citās atbalstošajās profesijās Eneagrammas zināšanas palīdz ātrāk saprast un palīdzēt klientam.
 • Palīdz skolotāju, audzinātāju, pasniedzēju un treneru darbā, jo ātrāk varam noteikt, kurš ir kurš, un, īsākā laika posmā, izveidot komandu un veiksmīgu grupas darbu.

Protams, ka katrs Eneagrammā atradīs kaut ko savu. Ieguvumi ir ļoti dažādi. Labā ziņa - tie noteikti ir!
Īsāk sakot - Eneagramma būs noderīga visur, kur ir cilvēki.

Mūsu klienti