„Eriksona hipnoze. Pašhipnoze.” - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Lielas lietas nekad nav paveiktas bez entuziasma. Ralfs Valdo Emersons

„Eriksona hipnoze. Pašhipnoze.”Kursi

Kas ir Eriksona hipnoze?
Lasīt atsauksmes

Kad?

Klātienē

plkst. 18.00 – 21.00.

Pašlaik, sakarā ar epidemioloģisko situāciju, Personības pilnveidošanas centrā nodarbības notiek tiešsaistē. Eriksona hipnozes pamatiemaņas apgūstamas klātienē, tāpēc pašlaik šie kursi tiek atlikti. Dalībnieku reģistrācija turpinās - kursi notiks, kad vispārējā situācija būs uzlabojusies.

Piesakies!

Par ko?

Eriksona hipnoze – patīkamākais un komfortablākais hipnoterapijas veids, kas ļauj cilvēkam ielūkoties sevī, vienlaikus paliekot apzinātā stāvoklī, sajūtot patīkamu atslābumu un mieru. Eriksona hipnoze, atšķirībā no autoritatīviem hipnozes veidiem, ļauj cilvēkam pašam noteikt, cik dziļi viņš vēlas iedziļināties savā iekšējā pasaulē, vienlaikus saglabājot realitātes sajūtu, apzinoties notiekošo. Eriksona hipnozes tehnikas ir lielisks instruments personīgo problēmu risināšanai, pašapziņas celšanai un efektīvu risinājumu atrašanai, izmantojot zemapziņas bezgalīgo potenciālu.

Mērķis

Kursu programmas mērķis ir parādīt cilvēkiem iespējas, ko katrs var izmantot savā labā, pārzinot vienkāršas transa tehnikas. Mērķis ir arī pilnveidot iemaņas darbā ar sevi, vairot ticību saviem spēkiem, apgūstot Eriksona hipnozes pamatelementus.

Jūs iegūsiet

Programmas apguves laikā klausītāji  varēs turpināt sevis pilnveidošanas darbu – katrā nodarbībā īpaša vērība tiks pievērsta prasmei izmantot savus iekšējos resursus zemapziņas līmenī, kā arī manipulāciju atpazīšanā un neitralizēšanā. Kursus beidzot, dalībnieki būs ieguvuši pamatzināšanas Eriksona hipnozē, pratīs sastādīt meditāciju tekstus un patstāvīgi vadīt transa tehnikas un meditācijas, kā arī pratīs pārvaldīt savus emocionālos stāvokļus un iegūt pārliecību par sevi dažādās ikdienas situācijās.

Dalībnieki

Cilvēki, kas interesējas par savu spēju efektīvu izmantošanu.
Atslābināšanās un resursu aktivizēšana ir noderīga ikvienam. Tāpēc šie kursi būs noderīgi visiem, īpaši tiem, kas ikdienu pavada saspringtā ritmā un stresā, tiem, kas daudz strādā un tiem, kam ir maz laika atpūtai.

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").
Kontakttālruņi - 28336927, 67292808.

Piesakies!

Samaksa

€ 540 (ieskaitot PVN, 12 nodarbības).

AGRĀ PIETEIKŠANĀS līdz 11.decembrim - 450 eur (ieskaitot PVN)

Vieta grupā tiek rezervēta tikai pēc reģistrācijas iemaksas (€ 50) saņemšanas, reģistrācijas iemaksa ietilpst mācību maksā.

Ja atceļat savu dalību pirms kursu sākuma, tad veiktā reģistrācijas iemaksa (50) netiek atgriezta, izņemot gadījumu, kad kursi tiek atcelti.

Tiem, kuri Personības pilnveidošanas centrā beiguši kursus „Meditācijas skola” – atlaide 10%.

Cenā ietilpst dalības maksa, izdales materiāls, kafijas pauzes.
Samaksa veicama ar pārskaitījumu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kursu nosaukumu.

Reģistrācijas un samaksas noteikumi

Mūsu rekvizīti
 

Programma
 

 • Kas ir Eriksona hipnoze?
 • Miltona Eriksona personība.
 • Hipnoze, transs, suģestēšana.
 • Eriksona hipnoze un meditācija
 • Atšķirības starp tradicionālo un Eriksona hipnozi.
 • Mobilizējošie vārdi.
 • „Miltona modelis”.
 • Transa pazīmes.
 • Prasme viegli ieiet transā.
 • Klasiskā ievadīšana transā.
 • Transa padziļināšana.
 • Pašhipnoze, tās priekšrocības savu problēmu risināšanā.
 • Pašhipnozes izmantošana pašapziņas veicināšanai.
 • Ratifikācija. Disociācija.
 • Vingrinājums „Patīkamas atmiņas”.    
 • Suģestijas veidi Eriksona hipnozē.
 • Tiešā ietekmēšana.
 • Netiešā ietekmēšana.
 • Atklātā ietekmēšana.
 • Automātiskā rakstīšana.
 • Signalings.
 • Katalepsija.
 • Levitācija.
 • Laika līnijas progresija un regresija.
 • Metaforu izmantošana.
 • Īsterapijas priekšrocības.
 • Mērķa apzināšanās – svarīgs priekšnoteikums pozitīva rezultāta sasniegšanā transa tehnikās. 

Piesakies!

Pasniedzēja

Mūsu klienti