"Uzskati Tavai izaugsmei" - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Šausmīgi daudz taisnību. Nojukt var, ja nav savējās. Imants Ziedonis

"Uzskati Tavai izaugsmei"Meistarklase

Kad?

20.oktobrī,

plkst. 18:00 – 21:00.

Piesakies!

Par ko?

NLP meistarklase ”Uzskati Tavai izaugsmei" ir par to , kā atpazīt un izvērtēt savus uzskatus un pārveidot ierobežojošos uz attīstošajiem. Mūsu domas, pārliecības un uzskati ietekmē mūsu spējas, uzvedību/rīcību un attieksmi pret cilvēkiem, lietām un vietām. Personības izaugsmei, lai realizētu savus potenciālus, sasniegtu mērķus, ļoti svarīgi ir saprast kādi uzskati mūs motivē darbībai un kādi ierobežo. Laiku pa laikam ir vērtīgi izvētīt savu uzskatu “somu”, lai piešķirtu dzīvei elastību, ieraudzītu jaunas iespējas, realizētu mērķus vai uzlabotu attiecības ar līdzcilvēkiem.

Mērķi

 • Pilnveidot izpratni par uzskatu veidošanos un to funkcijām. 
 • Apgūt uzskatu izvērtēšanas paņēmienus.
 • Iegūt prasmes pārvērst ierobežojošos uzskatus uz attīstošajiem.

Jūs iegūsiet

 • Izpratni  par to, kāpēc uzskati var  ietekmēt mūsu praktiskās dzīves notikumus.
 • Praktiski pielietojamus NLP instrumentus savu uzskatu izvērtēšanai.
 • Jaunas atklāsmes par saviem uzskatiem.
 • Prasmes pārvērst savus ierobežojošos uzskatu uz personību attīstošiem, mērķu saniegšanai orientētiem uzskatiem.

Dalībnieki

Meistarklase paredzēta Ikvienam, kurš vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti, sasniegt savu mērķu piepildījumu, attīstīt savus potenciālus. Kas vēlas rast dziļāku izpratni par iespējām ar uzskatu palīdzību ietekmēt savas dzīves notikumus, apkārtni, savas spējas.

Programmā

 • Uzskatu būtiība, to veidošanās, funkcijas. 
 • Uzskatu vieta cilvēka domāšanas līmeņos pēc Roberta Diltsa modeļa un latviešu mitoloģiskās pasaules izpratnes skatījuma.
 • Uzskatu izvērtēšana  izmantojot ķermeņa valodas signālus.
 • Dialoga veidošana starp apziņas un zemapziņas pārliecībām.
 • Vingrinājumi ierobežojošo un attīstošo uzskatu pārbaudei.
 • NLP tehniku izmantošana ierobežojošo uzskatu pārveidei uz attīstošajiem.   

 

Kur?

Rīgā, Matīsa ielā 103 b, 2. stāvā (pie durvīm spiest "3").

Kontakttālrunis - 28336927.

 

Samaksa

Iepazīšanās cena - 20 € (ieskaitot PVN)

Piesakies!

 

Reģistrācijas un samaksas noteikumi

Mūsu rekvizīti

Uz tikšanos!

 

NLP meistarklases vadītāja

 

Keramiķe, Mg.paed., M.A. NLP  Ingrīda Žagata 

     

 

 

Mūsu klienti