Vērtību un mērķu meistarklase - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Ir cilvēki, kuri redz lietas tādas, kādas tās ir un jautā „kādēļ”. Citi, sapņo par lietām, kuras nekad nav bijušas un jautā „kāpēc ne”. Džordžs Bernards Šovs

Vērtību un mērķu meistarklaseTiešsaistē

Kad?

No 12. janvāra - TIEŠSAISTĒ,
plkst. 18.00 – 20.30  (5 nodarbības trešdienu vakaros).

Piesakies!

Par ko?
 

 • Par to, kā, balstoties uz savām pamatvērtībām, rast jaunas iespējas un izvirzīt sasniedzamus mērķus.
 • Par to,  kā arī šajā īpašajā situācija izvēlēties savu īsto  ceļu un celt savu pašapziņu, kur rast spēku un enerģiju.
 • Par to, kāpēc saskatīt jaunas iespējas ir izdevīgāk, nekā vizualizēt negatīvus scenārijus.

Patiesi gribētu mērķu esamība rada spēcīgu motivāciju rīkoties un rada drošības sajūtu.
Iemācoties izmantot savu zemapziņas spēku, iespējams sasniegt vairāk ar mazāku piepūli.
Mērķis kalpo Jums, nevis Jūs kalpojat mērķim.
Semināra dalībnieki apgūs noderīgus mērķu formulēšanas paņēmienus, kurus varēs izmantot ikdienā arī ierobežojumu laikā.

Mērķi
 

 • Iemācīt apzināties un analizēt  savas dzīves pamatvērtības, lai balstoties uz tām, izvirzītu svarīgākos dzīves mērķus, kas ļautu dzīvot harmonijā ar sevi.
 • Iemācīt pamatprincipus,kā, apzinoties savas vērtības, varam kvalitatīvi vadīt savu dzīvi arī krīzes laikā
 • Iepazīstināt ar efektīvām mērķu tehnoloģijām, kas dod ātrus, noturīgus  un iedvesmojošus rezultātus, vairo ticību saviem spēkiem un ceļ pašapziņu.
 • Veidot priekšstatu par ikviena cilvēka neierobežoto iespēju izmantošanu.
 • Iemācīt noteikt mērķu realizēšanai vajadzīgos resursus un veidus, kā tos iegūt.
 • Pilnveidot izpratni par to, kā ikviens, izkopjot pozitīvu pasaules redzējumu un veicot enerģijas auditu,  var pozitīvi ietekmēt savu dzīves kvalitāti arī krīzes laikā.

Jūs iegūsiet
 

 • Pieredzi, kā noteikt savas patiesās pamatvērtības un, kā tās saistīt ar saviem mērķiem.
 • Zināšanas par to, kā pareizi formulēt sasniedzamus mērķus.
 • Spēcīgu motivāciju sasniegt iecerēto un ticību savām iespējām.
 • Zināšanas, kā efektīvi veidot mērķu pozitīvu savstarpējo atbalsta sistēmu.
 • Prasmi, kā šajā dzīves situācijā  veidot savu dzīves plānu saskaņā ar sevi un apkārtējo pasauli.
 • Labas emocijas un ticību saviem spēkiem.

Dalībnieki

Šie kursi  paredzēta ikvienam, kas šajā laikā vēlas apzināti strādāt ar sevi un, pielāgojoties situācijai, gatavi veidot jaunu dzīves scenāriju.

Nodarbības domātas uz izaugsmi orientētiem cilvēkiem, kas interesējas par mūsdienu praktiskās psiholoģijas sasniegumiem un paškoučingu; tiem, kas cieši nolēmuši turpināt gūt panākumus, tiem, kas tic, ka cilvēka pašizaugsmei nav robežu, tiem, kas vienkārši grib savā dzīvē kaut ko mainīt sev vēlamā virzienā un tic, ka pārmaiņas ir iespēju laiks.

Mūsu ilggadējā pieredze liecina, ka šajā  treniņseminārā mācās uzņēmēji, vadītāji, pedagogi, studenti - visdažādāko profesiju cilvēki, kas gatavi veltīt laiku savas dzīves prioritāšu analīzei un jaunam izrāvienam.

Lai šīs nodarbības  būtu maksimāli noderīgas visiem tās dalībniekiem, lūdzu, plānojiet visu mācību laiku būt klātesoši, gatavi iesaistīties sarunā un grupu darbā.

Nodarbībās var piedalīties dalībnieki, kuriem ir iespēja strādājot ar ZOOM Cloud Meetings ieslēgt mikrofonu un videokameru, tādējādi radot klātesamības efektu un labāku komunikāciju. Nodarbību laikā lūdzam norādīt savu vārdu.
Klausītājiem nav nepieciešama iepriekšēja sagatavotība.

Kā pieslēgties tiešsaistes nodarbībai?

15 ieteikumi tiešsaistei

Piesakies!

Samaksa

€ 120 (ieskaitot PVN, 5 nodarbības)

Bonuss!!! Tiem kursu dalībniekiem, kas vēlēsies, piedāvājam
bez papildus samaksas piedalīties trešdienu vakaru meditācijās, plkst. 20.45.

Samaksa veicama ar pārskaitījumu norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kursu nosaukumu.
Pēc Jūsu reģistrācijas un dalības maksas veikšanas nosūtīsim pieslēgšanās saiti un darba materiālus, kas būs vajadzīgi nodarbībās.

Reģistrācijas un samaksas noteikumi

Mūsu rekvizīti

Uzdāviniet iespēju mācīties! Dāvanu kartes.

Dalība kursos iespējama tikai ar iepriekšēju pieteikšanos internetā vai zvanot pa tālr. 29298246.

Programma
 

 • Personīgo vērtību hierarhijas noteikšana.
 • Dzīves līdzsvara likums, realitāte un vēlamais rezultāts.
 • Zemapziņas loma sekmīgā mērķu realizēšanā.
 • Izcilība.
 • Personīgo prioritāšu noteikšana.
 • Personīgo vērtību saistība ar vērtībām biznesa kontekstā.
 • Mērķu definēšanas pamatlikumi.
 • Mērķi, kuri aizrauj un iedvesmo.
 • Mērķu saistība ar personīgajām pamatvērtībām.
 • Atvērtība pozitīvām pārmaiņām.
 • Mērķu drošības un efektivitātes pārbaude.
 • Kā, izvirzot savus mērķus, nenodarīt pāri citu interesēm?
 • Kā izkopt sevī vērienīgu domāšanu un stiprināt ticību saviem spēkiem.
 • Resursu veidi un to iegūšana.
 • Finanšu resursi mērķu realizēšanai.
 • Kā vairot savu enerģiju mērķu sasniegšanai.
 • Princips „Mūsu rīcībā jau ir visi resursi...”
 • Veiksmīga cilvēka stratēģija  pārmaiņu laikā.
 • Bagāta konteksta veidošana. Ikviens mērķis atbalsta citus mērķus.
 • Ceļš uz optimālu mērķa realizēšanu. Pirmie soļi.
 • Pārliecību un pašapziņas loma ceļā uz mērķi.
 • Personīgā atbildība – esi saimnieks savā dzīvē!

Piesakies!

Pasniedzēja

Mūsu klienti