"NLP praksē" Sjū Naita - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Čempions vispirms uzvar, un tikai tad dodas arēnā. Pārējie, dodas arēnā un tad mēģina saprast, ko darīt. Džims Fanins

"NLP praksē" Sjū Naita

NLP praksē

Saturs


KAS IR NLP?

 • Neirolingvistiskā programmēšana
 • NLP svarīgums
 • Ko iegūsiet no šīs grāmatas?
 • Kā NLP darbojas?

I DAĻA: NLP ELEMENTI
NEIRO

DOMĀŠANAS VEIDI

 • Iecienītākais domāšanas veids
 • Smalkākas atšķirības domāšanā
 • Domāšanas procesa vadīšana
 • Anketa: nosaki savu domāšanas veidu

FILTRI UZ KATRA PASAULI

 • Iemācies veiksmīgi saprasties
 • Asociēts/disociēts
 • Virzība uz/projām no
 • Saskaņa/nesaskaņa
 • Liels rieciens/mazs kumoss
 • Pagātne/tagadne/nākotne
 • Darbība/persona/objekts/vieta/laiks
 • Iekšējs/ārējs
 • Pārliecinātāja modelis
 • Anketa: identificējiet savus filtrus

DOMĀŠANA AR ĶERMENI

 • Tas ir acīs
 • Ko vēl domājam par savu ķermeni?
 • Ķermeņa valodas lasīšanas nozīme
 • Tradicionālie ķermeņa valodas lasīšanas veidi
 • Prāts un ķermenis ir viens
 • Filtru saskatīšana
 • Ķermeņa stāja un kustības
 • Ķermeņa spriedze un atbrīvošanās
 • Mūsu attiecības ar citiem
 • Telpiskās kartotēkas
 • Atzinības meklēšana
 • Ķermeņa valodas izmantošana, lai ietekmētu mūsu stāvokli
 • Ķermeņa valodas īsākais ceļš, lai panāktu līdzsvara stāvokli

LINGVISTISKĀ

BAGĀTINĀTĀ KOMUNIKĀCIJA

 • Specifiska sensorā valoda
 • Valdzinoša valoda
 • Īsākais ceļš uz bagātinātās valodas lietošanu

PRECIZĒJOŠIE JAUTĀJUMI

 • Slinkā valoda
 • Izdzēšana
 • Salīdzinājumi
 • Vispārinājumi
 • Izkropļojumi
 • Interpretācija
 • Vadiet savu iekšējo dialogu
 • Vadiet savu ārējo dialogu

HIPNOTISKĀ VALODA

 • Izmantošana biznesā
 • Nenoteiktība
 • Iekļautās komandas un jautājumi
 • Iepriekšpieņēmumi
 • Sagrozīšana
 • Domu lasīšana

METAFORA: NEAPZINĀTĀ PRĀTA ATSLĒGA

 • Metaforas struktūra
 • Durvis uz kreativitāti

METAVĒSTĪJUMI

 • Ko nozīmē „veselīgi” metavēstījumi?
 • Faktori, kas veicina metavēstījumus

PROGRAMMĒŠANA

MODELĒŠANA

 • Modelēšanas nozīme
 • Stratēģija
 • Lēmumu pieņemšanas stratēģijas
 • Modelēšana biznesā
 • Izcilības mēraukla

STRATĒĢIJAS VEIKSMĪGAI DZĪVEI

 • Panākumu stratēģijas
 • Rieva akā
 • Stratēģiju kodēšana
 • Kādēļ ir svarīgi iemācīties modelēt?
 • Īsākais ceļš stratēģijas veidošanā

II DAĻA. MODELĒJIET SEVI AR NLP
Kā tas darbojas?

IEKLAUSIETIES SAVĀ IEKŠĒJĀ POTENCIĀLĀ: ENKUROŠANA

 • Enkuri, kuri var mums palīdzēt vai kaitēt
 • Likt enkuriem darboties savā labā
 • Resursiem bagāta stāvokļa noenkurošana sev
 • Uzņemties atbildību par savu ietekmi uz citiem
 • Soļi enkura likšanai citiem
 • Biznesa enkuri
 • Stāvokļa pārslēgšana
 • Resursu pieķēdēšana
 • Soļi enkuru pieķēdēšanai
 • Ieskats enkurošanā

SASKAŅOJIET SEVI: NEIROLOĢISKIE PĀRMAIŅU LĪMEŅI

 • Dažādie līmeņi
 • Līmeņu ietekme
 • Ilgtspējīgas pārmaiņas
 • Reaktīvs vai proaktīvs
 • Kad zaudējam saskaņotību?
 • Soļi uz personīgo kongruenci

UZRAKSTIET SAVAS DZĪVES SCENĀRIJU: IZCILĪBAS PĀRLIECĪBAS

 • Kā rodas pārliecība?
 • Kā pārliecības ietekmē mūsu dzīvi?
 • Izcilības pārliecības
 • Pārliecības, uz kurām balstās novērtējums
 • Pārliecības, uz kurām pamatojas klientu atbalsts
 • Pārliecības, kuras palīdz vest sarunas

SASNIEDZIET TO, MO PATIEŠĀM VĒLATIES: LABI FORMULĒTS MĒRĶIS

 • Uz problēmām vērsta domāšana
 • Uz rezultātu vērsta domāšana
 • Pārbaudiet, vai tā ir situācija „ieguvējs/ieguvējs”
 • Saprast savu augstāko mērķi
 • Sāciet rīkoties
 • Organizācijas rezultāti

III DAĻA: ESIET LĪDERIS AR NLP
RADIET UZTICĪBAS GAISOTNI: SAVSTAROPĒJĀ SAPRATNE

 • Kā veidot un uzturēt savstarpējo sapratni?
 • Savstarpējā sapratne kā ietekmes forma
 • Vērtību saskaņošana sarunās un tempa izvēle
 • Klausīšanās ar visu ķermeni
 • Tas e-pasts
 • Īsākais ceļš uz savstarpējo sapratnes veidošanu

VEDIET SARUNAS CAURI DZĪVEI: UZTVERES POZĪCIJAS

 • Nelīdzsvarotas pozīcijas
 • Kad vajadzētu izmantot katru pozīciju?
 • Ko tas nozīmē organizācijās?
 • Līdzsvarotas pozīcijas ieņemšana attiecībā uz savu tiesību aizstāvēšanu

KONFLITA RISINĀŠANA: DAĻU INTEGRĀCIJA

 • No vienas puses...no otras puses...
 • Kādēļ pūlēties?
 • Ieklausīšanās ķermeņa gudrībā

ATGIEZENISKĀ SAITE

 • Atgriezeniskā saite un modelēšana
 • Pārliecības, kas atbalsta atgriezenisko saiti
 • Vērtējuma saņemšana
 • Vērtējuma došana

TRENĒŠANA AUGSTIEM DARBA REZULTĀTIEM

 • Uz NLP balstītas trenēšanas mērķis
 • NLP uz citi trenēšanas veidi
 • Platformas radīšana pārmaiņām
 • Kā atrast mūsu iekšējos resursus?
 • Augsta potenciāla stāvokļa pazīšana
 • Kāpnes uz panākumiem
 • Iepriekš pieņemiet izcilību
 • Kurš kuru trenē?

TERMINU SKAIDROJUMS

Mūsu klienti