Vingrinājums "Pastaiga svešos mokasīnos" - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Neizglītotie parasti savās likstās vaino citus; iesācēji - paši sevi; pilnīgi izglītotie nevaino nedz kādu citu, nedz arī paši sevi. Epiktēts

Vingrinājums "Pastaiga svešos mokasīnos"

Lai pilnībā saprastu otru cilvēku, it kā jāielien viņā ādā, jāpaskatās uz pasauli ar viņa acīm. Ievērojamā ģimenes psihoterapeite Virdžīnija Satīra veica ilgstošus pētījumus indiāņu ciltīs. Indiāņiem ir teiciens "nespried par otru indiāni, kamēr nebūsi viņa mokasīnos nogājis 20 jūdzes"

.Šis vingrinājums palīdz attīstīt spēju iejusties 2. uztveres pozīcijā, kā arī prasmi kalibrēt un veidot raportu. Vingrinājuma veikšanai nepieciešama telpa, kurā var brīvi pārvietoties, vislabāk to veikt brīvā dabā.

1. Izvēlas partneri. Vēlams, lai tas būtu cilvēks, kas ir pēc iespējas savādāks, ar citu uzvedības manieri, savādākiem uzskatiem utt.

2. Partnerim 20 minūšu laikā atļauts veikt jebkuras darbības , vēlams, lai tās ( gaita, manieres, pozas utt.) būtu viņam raksturīgas. Vingrinājuma dalībnieki savā starpā nesarunājas.

3. Otrs vingrinājuma dalībnieks 20 minūtes kā ēna seko, cenšoties pilnībā atkārtot viņa darbības, ievērot perfektu raportu. Svarīgi ir maksimāli precīzi atkārtot visas kustības, īpašu uzmanību pievēršot mikrokustībām.

4. Pēc 20 minūtēm "ēna" tiktāl ir iepazinusi savu modeli, ka spēj noteikt, uz ko tas skatās, ko klausās, ko jūt.

5. Kad abi vingrinājuma dalībnieki jūt, ka darbojas sinhroni, ka "ēna "spēj noteikt, ko partneris darīs nākamajā brīdī, "ēna" enkuro šo spēju būt pilnībā sinhronam un sajust partneri, spēju paredzēt partnera nākamās darbības.

6. Pēc vingrinājuma , tā dalībnieki apspriež jauniegūto pieredzi, uzmanību pievēršot savām sajūtām.

7. Vingrinājuma dalībnieki mainās lomām.

Mūsu klienti