„Deviņas Pasaules uztveres jeb Eneagramma” - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Mēs varam akmeņus mest, sūdzēties par tiem, paklupt uz tiem, kāpt tiem pāri vai izmantot tos būvēšanai. Viljams Artūrs Vards

„Deviņas Pasaules uztveres jeb Eneagramma”

Šī programma ir ieplānota mūsu kalendārā. Pieteikšanās un papildus informācija, atverot saiti:
„Kas ir Eneagramma?” - iepazīšanās nodarbība - 22. janvārī
„Eneagrammas meistars” -
„Eneatipu noteikšana” - 6. un 13. februārī
„Praktiskās Eneagrammas klubs” - Septītnieks SASKARSMĒ - 12. februārī
„Praktiskās Eneagrammas klubs” - Astotnieks SASKARSMĒ - 11. martā
„Eneagrammas praktiķis" (Deviņas Pasaules uztveres) - no 12. marta
„Praktiskās Eneagrammas klubs” - Devītnieks SASKARSMĒ - 8. aprīlī
„3 konfliktu risināšanas veidi” - 22. aprīlī
„Praktiskās Eneagrammas klubs” - Vieninieks SASKARSMĒ - 13. maijā

Dalībnieki
Ikviens, kurš vēlas izzināt sevi un cilvēkus sev apkārt, uzlabot savas dzīves kvalitāti un apzināties savus iespējamos attīstības ceļus.
Priekšzināšanas par Eneagrammu nav nepieciešamas.

Jūs iegūsiet

 • Izpratni par Deviņām dažādām pasaules uztverēm.
 • Izzināsiet sevi un izpratīsiet savu patieso motivāciju.
 • Labāk sāksiet saprast cilvēkus sev apkārt.
 • Zināšanas un prasmes, lai veidotu efektīvāku komunikāciju darbā un ārpus tā.
 • Uzzināsiet savas un citu cilvēku stiprās puses.
 • Vairāk sapratīsiet par savu un citu cilvēku neapzinātajām stratēģijām un ierobežojošiem uzskatiem.
 • Iegūsiet vērtīgu instrumentu saskarsmē ar cilvēkiem.

Kāpēc?
Savā ikdienā mēs darām dažādas lietas un satiekam dažādus cilvēkus. Kāpēc dažreiz neizdodas sevi saprast un neveidojas veiksmīga komunikācija ar apkārtējiem? Kāpēc mēs runājam dažādās valodās? Šī treniņsemināra laikā jūs uzzināsiet par cilvēku Deviņām dažādām Pasaules uztverēm un sapratīsiet viņu neapzināto motivāciju. Deviņas Pasaules uztveres jeb Eneagramma apraksta ne tikai cilvēka raksturīgākās īpašības un motivāciju, bet arī atklāj viņa iespējamos attīstības ceļus, saglabājot cilvēka patieso būtību.

Pasniedzēji
Oksana Pisecka, NLP trenere, transformācijas koučs, Eneagrammas meistare.
Inita Krēgere, NLP trenere, Eneagrammas un koučinga meistare.

Kursu programma
(55 akadēmiskās stundas)

 • Trīs cilvēka intelekti (ķermeņa, emocionālais un mentālais).
 • 9 dažādas Pasaules uztveres.
 • Patiesā motivācija - kādas vajadzības slēpjas aiz cilvēka darbībām.
 • Eneagrammas tipu talanti un stiprās puses.
 • Klupšanas akmeņi un ierobežojošie uzskati - kādās psiholoģiskajās lamatās iekrītam un kā tas ietekmē dzīvi.
 • Eneagrammas tipu stratēģiju izmaiņas - kā mainās uzvedība, kad jūtamies labāk vai sliktāk.
 • Intervijas ar dažādu Eneagrammas tipu pārstāvjiem.
 • Sociālās uzvedības stratēģijas - kādu lomu komandā spēlē konkrētais Eneagrammas tips un kā viņš veido attiecības ar apkārtējiem.
 • Tipu uzvedība konfliktsituācijās - kādas reakcijas ir sagaidāmas, kad tiek aizskartas vajadzības un par ko visbiežāk konfliktējam.
 • Lomu spēle.
 • Pilnveidošanās iespējas - kādi ir iespējamie attīstības virzieni un svarīgas dzīves tēmas katram Eneagrammas tipam.
 • Praktiskā darbošanās gan pāros, gan grupās.

Mūsu klienti