Mūsu dzīves panākumu atslēga - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Mēs nepārtraukti sastopamies ar lieliskām iespējām, izcili paslēptām aiz neatrisināmām problēmām. Lī Lokaka

Mūsu dzīves panākumu atslēga

05.05.2004 Indra Melbārde

Vai esat aizdomājušies, kāda būs jūsu dzīve dažādos kontekstos - ģimene, darbs un atpūta pēc pieciem gadiem. Nevarat pateikt? Bet kā jūs gribētu? Ko jūs redzētu, dzirdētu, justu, ja kādu būtisku mērķi sasniegtu? Kas vajadzīgs, lai notiktu tieši tā, kā vēlaties? Kādi ir iespējamie šķēršļi? Ja jūsu vēlmes brīnumainā kārtā piepildītos, kā mainītos jūsu dzīve? Kādas jaunas iespējas pavērtos? Neirolingvistiskās programmēšanas tehnikas rada iespēju aizceļot nākotnē un bagātināt to ar pozitīviem pagātnes resursiem.

Publicēts:
Žurnāls "Mistērija" 2004. gada maijs

Indra Melbārde jau otro gadu vada Personības pilnveidošanas centru Liepājā un ir nesen apgādā "Zvaigzne ABC"izdotās grāmatas "Kad sapņi piepildās. Neirolingvistiskā programmēšana" autore. Indra Melbārde ir sertificēta neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) meistare un pedagogs ar 20 gadu pedagoģiskā darba stāžu. Šoreiz viņa dalās pieredzē par laimes un panākumu atslēgas atrašanu mūsu dzīvē.


Personības pilnveidošana un tās pamatprincipi


        Cilvēka tiekšanās pēc pilnības ir dabiska parādība. Katrs no mums vēlas kļūt labāks, patikt sev un apkārtējiem, labi pelnīt, būt talantīgs, vesels, mīlēts un jautrs. Cilvēki nekad nebeigs meklēt savu ideālu. Daži to meklē pārbaudītās vērtībās, citi - pārmaiņās.
Ikvienam ir iespējams iemācīties saskatīt savas izaugsmes iespējas, apzināties savus bezgalīgos resursus un efektīvi tos izmantot savu personīgo, ģimenes un biznesa mērķu īstenošanā.
        Daudzi no mums regulāri dodas uz sporta zāli, vai apmeklē peldbaseinu. Lai uzturētu sevi formā, mēs regulāri apmeklējam frizieri un skaistumkopšanas salonu, jo zinām, ka tad, ja to nedarīsim, mūsu ķermenis par sevi atgādinās. Tāpat kā par savu ķermeni, mums jārūpējas par savu garīgo pasauli. Liepājas Personības pilnveidošanas centrs ir vieta, kur sakārtot domas, uzturēt sevi līdzsvarā un rast sevī arvien jaunus un jaunus resursus. Centra misija ir palīdzēt cilvēkiem noticēt savām bezgalīgajām iespējām un ar NLP palīdzību iemācīt izmantot savus resursus, lai veicinātu personīgo izaugsmi.
         Bieži vien cilvēki lasa žurnālus, grāmatas, apmeklē dažādus kursus un speciālistus ar vienu mērķi - atbrīvoties no netikumiem, kaitīgiem ieradumiem, slimībām utt. Mēs savās nodarbībās cenšamies cilvēkus rosināt domāt par to, ko viņi vēlas sasniegt, rosinām attīstīt savus talantus, spējas. Pilnveidot to, kas jau ir sasniegts, akcentēt savas stiprās puses. Ceļš uz panākumiem ir daudz patīkamāks un vieglāks, nekā cīņa ar netikumiem un negācijām. Var dzīvot ar devīzi "Es negribu slimot!" un var sev izvirzīt mērķi "Es gribu būt vesels!". It kā viens un tas pats, bet, piekrītiet - tās ir divas pavisam dažādas dzīves filozofijas.

Cilvēks pilnasinīgi dzīvojot tikmēr, kamēr tas mācās. Pilnveidojot savu personību, visa mūža garumā būtu īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:

 • prasmei komunicēt ar sevi, līdzcilvēkiem un apkārtējo pasauli,
 • prasmei pareizi izvirzīt savus mērķus un izvēlēties efektīvus to sasniegšanas ceļus,
 • prasmei efektīvi izmantot savus resursus, savu iekšējo potenciālu.


Šeit labs palīgs ikvienam cilvēkam var būt zināšanas un prasmes neirolingvistiskajā programmēšanā. Ja īsumā jāpaskaidro, kas ir NLP, tas varētu būt šādi: "Neirolingvistiskā programmēšana ir mācība par veiksmīgu cilvēku stratēģijām, par viņu dzīves principiem"


Kā pilnveidot komunikāciju māku?


        Nozīmīga loma neirolingvistiskajā programmēšanā tiek ierādīta prasmei pielāgoties. Ar mērķi veidot labas attiecības ar darba kolēģiem, tuviniekiem, biznesa partneriem - ikvienu, ar ko vēlamies atrast kopēju valodu un īstenot savus mērķus. Ir vairāki veidi, kā pielāgoties sarunas partnerim, piemēram:

 • Pielāgošanās balsij. Ieklausīties kā sarunu biedrs runā un pielāgoties skaļumam, tempam, ritmam, balss augstumam, tembram un intonācijai.
 • Pielāgošanās ķermeņa kustībām - sēdēt vai stāvēt tādā pašā pozā kā sarunu biedrs, ievērojot, vai tā ir "atvērta" vai "aizvērta" poza, žestu atkārtošana, mīmikas pielāgošana.
 • Pielāgošanās elpošanai - šis ir visefektīvākais pielāgošanās veids. Tas garantē perfektu saskaņu ar partneri. Mēs runājam izelpā, tāpēc, pielāgojoties elpošanai un sākot to vadīt, varam regulēt sarunu biedra runas tempu, mazināt satraukumu, agresivitāti utt.
 • Pielāgošanās uzskatos un vērtībās - svarīgi zināt, kādi ir sarunu biedra uzskati un vērtības. Ir jāciena atšķirības starp saviem un sarunu biedra uzskatiem. Sarunas sākumā var uzdot jautājumu: "Kas tev ir svarīgs, nozīmīgs…"
 • Pielāgošanās personīgajai pieredzei - šo pielāgošanās veidu var izmantot jebkurā sarunā. Svarīgi ir tikai atrast ko kopīgu: "Es tāpat kā tu…"
 • Verbālā pielāgošanās - atkārtojot teikuma daļas, raksturīgus izteicienus.


        Vienkārši būtu, ja izlasot šīs rindas, lasītājs tūlīt meistarīgi prastu pielāgoties sarunu biedram. Diemžēl, dzīvē tā nenotiek. Visbiežāk izlasītās viedo padomu grāmatas tā arī paliek nerealizēto vēlmju sarakstā, vai arī - izlasītās gudrības vienkārši aizmirstas…jo cilvēks spēj atcerēties:

 • 20% no izlasītā,
 • 30% no dzirdētā,
 • 40% no redzētā,
 • 50% no pateiktā,
 • 60% no paveiktā,
 • 90% no dzirdētā, redzētā, pateiktā un paveiktā…


       Te ir arī atbilde uz jautājumu - vai neirolingvistisko programmēšanu var apgūt , lasot grāmatas. "Zināšanas bez prakses ir tikai baumas" - tā mācīja mani skolotāji. Tāpēc kursos un treniņsemināru nodarbībās galvenā loma ierādāma dažādiem vingrinājumiem un praktiskām nodarbībām. Tikai tā var apgūt jaunas prasmes patiesas meistarības līmenī, lai pēc tam efektīvi izmantotu savas dzīves pilnveidošanā.


Vai tu zini savus mērķus?

        Veiksmīgs cilvēks vienmēr apzinās savus mērķus -gan būtiskās un nozīmīgās lietās, gan sīkos ikdienas darbos. Savu vēlmju apzināšanās ir ļoti būtiska - daudzi cilvēki peld pa dzīvi, dzīvo tā, kā straume viņus nes. Ja dzīves upe pagriežas savādāk, nekā cilvēks domājis, viņš vairs nav noteicēja pār savu dzīvi, turpretī tas, kurš zina, ko grib, pratīs pārvarēt šķēršļus, dažādas krāces un atvarus, lai tomēr nokļūtu tur, kurplānots. Daudzkārt ir dzirdēta frāze - "Lūdziet, un jums taps dots", tas piepildās, bet tikai tad, ja cilvēks zina, ko viņš grib lūgt.
         Neirolingvistiskajā programmēšanā liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai mēs apzinātos savus mērķus. Parasti tie ir aizraujoši vairāku dienu semināri, kad klausītāji praktiski apgūst pareizus mērķu formulēšanas principus.

         Ja mēs precīzi zinām, ko gribam sasniegt, tad mums palīdz arī zemapziņa. NLP piedāvā vairākus padomus, kā formulēt savu mērķi, lai tas veiksmīgi īstenotos. Lūk, daži no tiem:

 • Mērķim ir jābūt formulētam pozitīvā formā.
 • Mērķim ir jābūt atkarīgam no tevis paša - "Es gribu, lai es…"; "Kā es varu mainīt savu uzvedību?"; "Kas man jādara, lai sasniegtu savu mērķi?"
 • Svarīgi ir mērķi ko es redzēšu, dzirdēšu , jutīšu, kad mērķis piepildīsies.
 • Mērķis atrodas vajadzīgajā kontekstā - svarīgi ir noteikt situācijas, kurās vēlaties šo mērķi īstenot, jo tas, kas vienā situācijā ir vēlams, citā var būt nevēlams.
 • Mērķis ir "draudzīgs "- pirms mēs izdarām kādas pārmaiņas, ir jāraugās, kā šīs pārmaiņas ietekmēs dzīvi kopumā.
 • Mērķis ir izvēlēts reālā mērogā - ja mērķis ir pārāk globāls, vēlams to sadalīt mazākos komponentos.
 • Mērķis ir atbilstošs pieejamajiem resursiem - NLP par resursiem ir pieņemts uzskatīt ne tikai finanses un materiālās vērtības, bet arī zināšanas, prasmes, iemaņas, kā arī pozitīvus emocionālus stāvokļus utt.
 • Kādi ir iespējamie šķēršļi mērķa sasniegšanā - kas traucē mērķi realizēt tūlīt; kādēļ es neesmu šo mērķi sasniedzis agrāk; kādi ir citi iespējamie mērķa realizēšanas ceļi?
 • Kādi būs pirmie soļi šī mērķa realizēšanā - ko es darīšu vispirms, lai šo mērķi realizētu; konkrēti kur un kad es speršu pirmos soļus šī mērķa īstenošanai?*


Kā atjaunot iekšējos resursus?

         Spēki visbiežāk izsīkst tādēļ, ka mēs ar pietiekoši lielu mīlestību neattiecamies paši pret sevi un savu ķermeni. Ik pēc pusotras stundas cilvēkam ir vajadzīga atpūta, ja mēs to neņemam vērā, tad kādu brīdi mūsu organisms to pacieš, bet pēc laika parādās nogurums, dažādas slimības, pasliktinās attiecības ar citiem cilvēkiem.
         NLP māca, ka "mūsu rīcībā jau ir visi resursi mērķu sasniegšanai" .Mūsu pagātnē ir ļoti daudz pozitīvu notikumu, pārdzīvojumu un atmiņu, tāpat, protams, arī negatīvu. Cilvēka ziņā ir izvēlēties, ko viņš grib atcerēties - labo vai slikto. Savus kursus es parasti sāku ar vingrinājumu: "Atcerieties desmit labus notikumus, kas ar jums šodien ir notikuši". Ļoti bieži cilvēki apgalvo, ka šodien ar viņiem vēl nekas labs nav noticis, taču, kad paanalizējam dienu, atrodam ne tikai desmit , bet daudz vairāk plusiņu. Pārdzīvojumi, domas un atmiņas arī ir mūsu resursi. Un katra paša ziņā, ko viņš domā un atceras - ko atminas no bērnības, jaunības, vakardienas, kādās atmiņās kavējas. NLP māca kā ar dažādu tehniku palīdzību pozitīvās atmiņas pārnest šodienā. Ar dažām no tām ikviens var iepazīties interneta mājas lapā www.nlpcentrs.lv
         Es varu atcerēties patīkamu pastaigu gar jūru, es varu sajust jūras šalkas un redzēt to, sajust šīs patīkamās lietas jebkurā situācijā - pārpildītā sabiedriskajā transportā es varu iztēloties, kā sauļojos pludmalē. Tas ir mans resurss un es to protu izmantot.
         Ļoti bieži bailes, neziņa un negatīvas atmiņas nobloķē pieeju šīm lietām. Ja jūs no šodienas un pagātnes atceraties pozitīvus notikumus, tie pozitīvi ietekmē arī jūsu nākotni, ja jūs šodienā un savā bērnībā redzat tikai slikto un nepatīkamo, jūs liekat līdzīgu programmu savā nākotnē. Ikviens var iemācīties uz pasauli lūkoties optimista acīm.
       Tagad esam Eiropas Savienībā un mēs esam neziņā par savu nākotni, jo nav pietiekoši daudz informācijas. Tagad mums ir izvēle vai nu raudzīties ar kādiem draudiem un ierobežojumiem Eiropa skars mūsu personīgi un sabiedrības dzīvi, vai mēs tomēr skatīsimies kādus resursus, kādas jaunas iespējas tā sniegs un pratīsim pielāgoties. Atcerieties latviešu tautas pasaku par vardītēm, kas iekritušas krējuma podā - viena secināja, ka situācija ir bezcerīga un noslīka krējumā, kamēr otra nolēma mēģināt tikt laukā un kūlās, kamēr sakūla sviestu un tika ārā.
       Tas ir domāšanas jautājums - vai tā ir veiksmīga cilvēka domāšanas stratēģija, vai tā ir pesimista stratēģija.


Kāds ir veiksmīga cilvēka domāšanas modelis?

       Liktenis ikvienam var sagādāt pārbaudījumus, bet katra cilvēka paša ziņā ir tas, kā viņš šos pārbaudījumus izturēs. Iedomājaties nepatīkamu situāciju , piemēram, jūsu bērns nav izturējis iestājpārbaudījumus izvēlētajā augstskolā. Kāda ir jūsu reakcija? Ir taču tik cilvēciski, ja jūtat rūgtumu, ja gribas nosodīt par nemācīšanos, vai , vēl labāk, atrast vainīgo - pamatskolas skolotāju, varbūt sarūgtinājumā izskan kāds secinājums par to, ka "tev jau nekad nekas nesanāk", vai "tu nekad nevarēsi iegūt cienījamu izglītību"… bet var arī uz šo situāciju raudzīties kā uz jaunu iespēju, mācīties no kļūdām. Kā jau minēju - NLP ir veiksmīgu cilvēku mācība. Veiksmīgs cilvēks jebkurā situācijā mierīgu prātu novērtēs, kas tad ir sasniegts attiecībā pret iecerēto rezultātu. Jo "neeksistē sakāve, ir tikai atgriezeniskā reakcija". Lūk, daži veiksmīga cilvēka principi krīzes situācijā:

 • Visā, kas ar mani notiek, es cenšos ieraudzīt jaunas attīstības iespējas.
 • Kā es šo situāciju varu izmantot savā labā?
 • Kādas jaunas iespējas šī situācija man rāda?
 • Ko es no tā varu mācīties?
 • Šī neveiksme ir tikai šajā konkrētajā situācijā. Tā nav attiecināma uz visu dzīvi.


Kā iemācīties apzināties, kāds es vēlos būt?     


        Sapņojiet, fantazējiet, ļaujieties vispārdošākajām idejām!
Jau minēju, ka NLP ir zinātne par veiksmīgu cilvēku modeļiem. Labs piemērs NLP praktiķa kursā paštēla un mērķu veidošanai ir "Volta Disneja daiļrades stratēģija".
        Mēs visi zinām brīnišķīgās Volta Disneja multiplikācijas filmas, kuras jau gadu desmitiem ilgi priecē skatītājus visā pasaulē. Mūsdienās Volts Disnejs varētu būt veiksmīgs biznesa konsultants. Viņš bija izcils sapņotājs. Bet sapnis ir pirmais solis ceļā uz mērķi. Katrs no mums kādreiz ir sapņojis, fantazējis, plānojis. Kā šos sapņus pārvērst īstenībā? Kā panākt, lai kritiķis mūsos neiznīcina sapni jau pašā iedīglī?
       Kādi tad bija V. Disneja ģeniālās darbības pamatprincipi? Vispirms viņš radīja sapni par ideālu filmu. Viņš atļāva sev sapņot, atļāva sapnī ielikt vispārdrošākās idejas. Disnejs iejutās katrā no filmas tēliem, skatījās uz pasauli un notikumiem filmā ar tauriņa, stirnēna un citu personāžu acīm un sajūtām. Saviem multiplikatoriem Disnejs lika zīmēt filmas tēlus, balstoties uz šīm sajūtām. Atļauts bija viss, izņemot šaubas un kritiku.
       Pēc tam Disnejs skatījās uz saviem sapņiem ar reālista acīm. Novērēja finansu resursus, laika limitu, tehniskās iespējas.
       Un, tikai pēc tam, kad reālā situācija bija izvērtēta un sabalansēta ar sapni, Disnejs atļāva uz iecerēm paskatīties ar kritiķa acīm. Viņš uzdeva jautājumus no skatītāja viedokļa: "Vai tas ir interesanti? Vai filma bija aizraujoša? Kas man filmā nepatika, kas bija garlaicīgs?" savā radošajā darbībā Disnejs izmantoja 3 dažādas pozīcijas: Sapņotājs, Reālists, Kritiķis. Disneja darbinieki zināja par šīm lomām, bet nekad precīzi nezināja, kurā no pozīcijām filmas apspriešanas laikā iejuties Disnejs. Visticamāk, ka Disnejs parasti izvēlējās to pozīciju, kura filmas tapšanas procesā dotajā situācijā bija visvājākā.
       Parasti cilvēkam šīs trīs lomas: Sapņotājs, Reālists un Kritiķis ir sajauktas. Tehnikas "Volta Disneja daiļrades stratēģija" būtība ir nodalīt šīs lomas un pilnībā izmantot katru no tām.
       Sapņotājs brīnišķīgi izmanto vizuālos tēlus .Tas ļauj vienlaicīgi iztēloties situāciju kopumā. Sapņotājam raksturīgi ir tas, ka viņš viegli var iztēloties jaunas oriģinālas situācijas nākotnē.
       Reālists balstās uz sajūtām .Tas palīdz viņam sajust mērķa reālu īstenošanu un iztēloties reālus tā īstenošanas ceļus. Reālists ir "šodienas" cilvēks, kas augstu vērtē mērķa sasniegšanas procesu un lieliski izjūt patieso situāciju.
       Kritiķis ir loģiski domājošs. Viņš uzdod visdažādākos jautājumus, par grūtībām un iespējamiem šķēršļiem. Kritiķis izmanto iekšējo dialogu pagātnes pieredzi un analizē iepriekšējās kļūdas.*


Pats sev psihologs

        Ikvienam cilvēkam dzīves laikā gadās sarežģītas, neikdienišķas situācijas, kurās grūti rast risinājumu. Protams, mēs varam iet pie psihologa un lūgt speciālista konsultāciju, viņš var palīdzēt, bet var arī nepalīdzēt, turklāt būs jāizstāsta par sevi ļoti daudzas lietas, jāatklājas un bieži tas cilvēkiem liekas nepieņemami. Priecājos, ka pēdējā laikā mainās cilvēku attieksme pret psiholoģiju - manuprāt arvien vairāk cilvēku uzskata par normu lūgt speciālista palīdzību dažādu jautājumu risināšanā. Bet ir arī iespējams katram pašam iemācīties risināt dažādas problēmas un atrast jaunus resursus sevī. Šādu iespēju sniedz mācības NLP praktiķa kursā, kas ir pieejamas ikvienam cilvēkam, kas interesējas par sevis pilnveidošanu.
        Pieredze rāda, ka būtiskas pozitīvas izmaiņas cilvēku pasaules uztverē notiek NLP praktiķa kursu sākumā, kad tiek apgūti NLP pamatpieņēmumi.
NLP pamatpieņēmumi ir kā uzskati, kuri nosaka skatījumu uz sevi, savām iespējām, citiem cilvēkiem, uz dzīvi visā tās krāšņumā un daudzveidībā. Tie ir draudzīgi cilvēkam un sabiedrībai kopumā. Lai šos apgalvojumus efektīvi apgūtu, kursu laikā notiek sarunas, diskusijas, dažādi praktiski vingrinājumi.
        Lai pārbaudītu NLP pamatpieņēmumu efektivitāti, iesaku katru no šiem apgalvojumiem pēc kārtas, uz vienu dienu, pieņemt kā savējo. Pamēģiniet arī jūs! Piemēram, pieņemiet, kaut uz vienu dienu, "ka jebkuras cilvēka uzvedības pamatā ir kāds pozitīvs nodoms". Apturiet sevī protestu, ja jūs neapmierina kāda cita cilvēka rīcība. Tā vietā centieties izprast, kas liek šim cilvēkam rīkoties tieši tā. Citā dienā apzināti fokusējiet uzmanību uz citu pamatpieņēmumu. Un, ja atzīsiet, ka jūsu dzīve un attiecības ar līdzcilvēkiem pilnveidojas, kļūst vēl veiksmīgākas un dzīvē ienāk vairāk prieka - pieņemiet šos pamatpieņēmumus par saviem uzskatiem! Ja kaut ko neizprotat - dodieties uz NLP kursiem!
        Dažreiz domāju, kā mainītos situācija Latvijas izglītības sistēmā, ja kaut nelielu daļu no veiksmīgu cilvēku stratēģijām mācītu skolās. Ja skolotāji būtu apmācīti prasmē atjaunot savus garīgos resursus, ja efektīvu mērķu noteikšanas paņēmieni būtu kā obligāts priekšmets vidusskolēniem, ja skolas iekšējā kārtības noteikumos izpaliktu norādījumi " Neklaigā! Nesēdi uz palodzēm! Skolas teritorijā nesmēķē!"
        Zemapziņa nedzird "ne…"
       Apgūstot neirolingvistisko programmēšanu, var iemācīties arī dažādas citas ikvienam cilvēkam noderīgas iemaņas- kā atbrīvoties no bailēm un kaitīgiem ieradumiem, kā risināt iekšējos konfliktus, kā ātri pieņemt pareizus lēmumus, kā apgūt jaunus uzvedības modeļus un vēl daudz ko citu, kas noder veiksmīga cilvēka dzīves pilnveidošanā.

<< atpakaļ

Citi raksti

Mūsu klienti