NLP - mācība par veiksmīgu un izcilu cilvēku stratēģijām - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Lai būtu neaizstājams, vienmēr ir jābūt dažādam. Koko Šanele

NLP - mācība par veiksmīgu un izcilu cilvēku stratēģijām

11.08.2004 Indra Melbārde

Publicēts:
Žurnāls "Mistērija" 2004. gada augusts

Kad pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā ASV Santakrusas universitātē tika likti pamati neirolingvistiskajai programmēšanai (NLP), viens no tās stūrakmeņiem bija veiksmīgu, izcilu psihoterapeitu modelēšana, lai noskaidrotu, kas ir viņu panākumu pamatā. Vēlāk tika meklētas veiksmīgu cilvēku domāšanas un darbības procesu kopsakarības, kas ļāvušas viņiem sasniegt dzīvē vairāk nekā sasnieguši citi cilvēki.
      No NLP viedokļa, zinot ģenialitātes likumsakarības, tās var apgūt ikviens cilvēks, kas vēlas kļūt vēl veiksmīgāks un sasniegt pēc iespējas vairāk.
Nereti NLP praktiķu apmācības laikā kursu klausītāji atskārst, ka kāda stratēģija viņiem jau ir zināma, ka tā ir viņu ikdienas sastāvdaļa. Tas ir saprotami, jo zināmā mērā var teikt, ka NLP ir mācība veiksmīgiem cilvēkiem par to, kā kļūt vēl veiksmīgākiem. NLP tehnikas nav nekas pārdabisks, tajās vienkārši ir apkopotas reālu cilvēku domāšanas un efektīvas darbības principi.
      Lielu darbu izcilu cilvēku stratēģiju izpētē veicis ASV psihologs Roberts Dilts, kurš, izmantojot NLP tehnikas un modelēšanas metodes, pētījis tādus ievērojamus cilvēkus kā Leonardo da Vinči, Albertu Einšteinu, Mocartu, Zīgmundu Freidu, Voltu Disneju, Aristoteli, Arturu Konanu Doilu u. c. 1994. un 1995. gadā R. Dilts publicēja trīs grāmatas par izciliem cilvēkiem - "Ģēniju stratēģijas".
      Arī NLP pamatlicējs Džons Grinders un ievērojamā NLP trenere Džudīte Delozjē daudz pētījuši un modelējuši ģeniālu cilvēku domāšanas un darbības kopsakarības. Savu pētījumu rezultātus viņi aprakstīja grāmatā "Bruņurupuči līdz pašai apakšai: personības ģenialitātes priekšnoteikumi" (1987) .

Kas tad ir raksturīgs izciliem cilvēkiem?

 • Spēja precīzi formulēt mērķi un sasniegt to

     Tā kā veiksmīgs cilvēks ir ražīgs un radošs, viņš vienmēr pēc kaut kā tiecas. Tomēr mērķu izvirzīšana ir tikai pirmais solis. Izcilam cilvēkam ir jāspēj ar pietiekamu neatlaidību un noteiktību uzturēt šo rezultātu līdz pilnīgai mērķa sasniegšanai (NLP praktiķi apgūst T.O.T.E. modeli). Pie tam, veiksminieki prot atrast īsākos ceļus savu nodomu realizēšanā. Ja mērķa sasniegšanai ir nepieciešama pārāk liela uzmanība vai piepūle, tas var pārāk novērst cilvēka uzmanību vai pat sadalīt to. Izcilu cilvēku pieredzi raksturo spēja uzturēt mērķi zemapziņas līmenī, tādējādi atbrīvojot vietu apziņā kam citam. Neesiet pārsteigti, ja NLP apgūšanas laikā treneris jums teiks: "Izvirziet mērķi un aizmirstiet to!"
     NLP apmācību procesā tiek apgūti vairāki noteikumi, kas jāzin, lai spētu labi formulēt mērķi. Tas palīdz būt pārliecinātam par to, ka mērķis ir sasniedzams un cilvēkam draudzīgs.

 • Līdzsvars starp Sapņotāja, Reālista un Kritiķa funkcijām

     Izcili cilvēki nav vienkārši sapņotāji. Viņiem piemīt spējas un prasmes, lai varētu savus sapņus izteikt konkrētās formās un kritiski tās novērtēt. Dažreiz spēja kritiski novērtēt ir tikpat svarīga, cik spēja sapņot. Sapņi ģeniālās idejas paceļ virs vidējā domāšanas līmeņa. Galvenais ir neļaut kritiskajai domāšanai iznīcināt pašu sapni.

 • Spēja viegli koncentrēt uzmanību uz apkārtējo vidi - to, ko redz, dzird un sajūt. Spēja pilnībā būt "tagad un šeit"

     Veiksmīgi cilvēki viegli prot koncentrēties uz galveno. Viņi seko tam, uz ko patiesībā ir vērsta uzmanība dotajā brīdī. Viņi spēj apzināties, kad un kā zaudē uzmanību vai pievēršas kam citam. Spēj viegli atjaunot un fokusēt savu uzmanību uz to, ko vēlas, kas tajā brīdī svarīgs, neņemot vērā iekšējos dialogus un traucējošus ārējos faktorus.
     Pretstats šai spējai ir ierobežojumi, ko rada iepriekšējā pieredze, neveiksmes, ierobežojoši uzskati. Tie nereti nosaka mūsu domas, iekšējos dialogus un jūtas, fantāzijas, atmiņas, interpretācijas un emocijas (kas bieži vien ir iemesls tam, ka kaut ko nepamanām, izkropļojam un vispārinām). Ja to apzināmies - atliek iemācīties, kā vajadzīgajā brīdī apklusināt savu iekšējo kritiķi.

 • Pastāvīga iztēles izmantošana, īpaši - konstruējot vizuālos tēlus.

     Daudziem izciliem cilvēkiem ir augsti attīstītas vizualizēšanas spējas. Cilvēkam, kuram piemīt spēja vispārināt dažādas perspektīvas un jaunus atklājumus, noteikti ir jābūt apveltītam ar elastīgu iztēli. Kā norādījis Alberts Einšteins, pat vispārīgākās zināšanas par to, "kas tas ir", nevar automātiski atklāt to, "kas tas varētu būt". Svarīgi ir attīstīt sevī prasmi vizualizēt vēlamo rezultātu. Veiksmīgs cilvēks ir elastīgs un izmanto daudzus perspektīvus variantus, viņam ir bagāta iztēle, lai tos savienotu kopā ar jaunu - īpašu tēlu. Vairākās NLP tehnikās ( S.C.O.R.E., "Pilnības aplis" u.c.) ir kāds brīdis, kad jāparaugās uz savu ideālo tēlu nākotnē no malas un sīki jāapraksta visas detaļas. Tas ievērojami veicina mērķu sasniegšanu neapzinātā līmenī.

 • Principa "Kā būtu, ja..." bieža izmantošana

     Šis paņēmiens sevī ietver spēju iejusties iedomātajā scenārijā un pārbaudīt tā spēju īstenot realitātē. Princips "Kā būtu, ja..." veido iedomātajām iespējām pamatu realitātē, radot saikni starp Sapņotāju un Reālistu. Šis princips ļauj sapņiem kļūt par "virtuālo realitāti", paredz kļūdas un pretrunas, kuras var būt nevajadzīgas un traucējošas, kā arī palīdz iedomātos sapņus padarīt skaidrus un acīmredzamus.

- Kā būtu, ja es izvēlētos jauno darba piedāvājumu?

- Kas es būtu pēc 5 gadiem, ja jau tagad prastu vienmēr formulēt un sasniegt savus mērķus?

- Kā būtu, ja es būtu ļoti bagāts cilvēks? Ko es redzētu, dzirdētu, justu?


Viena no izplatītākajām ģēniju īpašībām ir spēja ņemt vērā vairākus noteikta procesa vai tēmas attīstības variantus, kā arī atrast jaunu variantu vai pat vairākus, kurus neviens pirms tam nav izmantojis.

 • Augsti attīstīta spēja mainīt uztveres pozīcijas

      Viena no vispāratzītām izcilību raksturojošām īpašībām ir spēja uz jebko paskatīties gan no sava viedokļa, gan no partnera viedokļa, gan arī paskatīties uz konkrētu situāciju neitrāli. ( NLP to sauc par 1., 2., un 3. pozīciju) Jo vairāk šie viedokļi un perspektīvas cita no citas atšķiras, jo lieliskāki ir atklājumi un radošās darbības augļi. Vairākas uztveres pozīcijas ir nepieciešamas, lai radītu orģinālus modeļus, kā arī lai noteiktu to ekoloģiju. Ikviens, kas NLP praktiķa kursā apguvis "Volta Disneja daiļrades stratēģiju", zina, cik viegli un aizraujoši ir radīt un īstenot dzīvē vispārdrošākās idejas.

 • Iekšēju modeļu, kas darbojas paši par sevi un bez apzinātas kontroles, radīšana

      Izcili cilvēki ir spējīgi radīt iekšējus ciklus un modeļus, kas darbojas patstāvīgi, "paralēli" viņu apzinātajai domāšanai. Tie apzinās zemapziņas lomu savos radošajos darbos. Piemēram, Mocarts apgalvoja, ka viņa simfonijas pēc noteikta līmeņa sasniegšanas esot rakstījušās pašas no sevis. Daudzi rakstnieki apspriež to, kā viņi "vēro" savu stāstu attīstību. Ikviena rokdarbniece apgalvos, ka apzināti nedomā par to, kā adāmadatas veido jaunu adījumu.
      Šeit var runāt par meistarību kādas darbības veikšanai. Nepietiekami ir zināt par kādu prasmi, būtiski ir to apgūt, lai varētu realizēt augstas meistarības līmeni. Šeit var runāt par jebkuru prasmi - adīšanu, burvīgu smaidu, veiksmīgu komunikāciju, naudas pelnīšanu, dejošanu, pozitīvu domāšanu… Ir vairāki priekšnoteikumi, lai jebkuru darbību mēs varētu apgūt neapzinātās kompetences līmenī. Bet tas iespējams daudzkārtēju praktisku vingrinājumu, ne lekciju rezultātā.
      Apgūstot, piemēram, tādas tehnikas kā "Konflikta daļu integrācija", "Loģisko apziņas līmeņu integrācija", "Sešu soļu refreimings", var iemācīties izmantot savas zemapziņas bezgalīgās iespējas.

 • Prasme saskatīt jaunas iespējas un priekšrocības ikvienā neveiksmē.

      Izcili cilvēki vairāk cenšas koncentrēties uz jautājumu "kā šo jautāju mu iespējams risināt rezultatīvāk un ko es notā varu mācīties", nevis meklēt atbildes, kā pēc bija neveiksmes. Protams, visus izcilos cilvēkus raksturo liela zinātkāre un iedvesma, ar kādu viņi ķeras pie darba. Viņi nepārtraukti meklē jaunas jomas, kur viņu zināšanas vēl ir nepietiekamas, nevis samierinās ar to, ko viņi jau zina.
      Izciliem cilvēkiem piemīt spēja veiksmes trūkumu uztvert nevis kā sakāvi, bet gan kā atgriezenisko saiti. Tā norāda, kam nākamreiz jāpievērš lielāka uzmanība. Kā teicis kāds gudrais: ".. neveiksme ir viens no risinājumiem problēmai, kuru es pašreiz cenšos atrisināt."

 • Nepieciešamās informācijas iegūšana pašmācības ceļā

      Bieži vien izcili cilvēki daudz laika tērē, lai apgūtu pamatzināšanas, nevis cenšas ieņemt līdera pozīciju kādā noteiktā zināšanu jomā. Lai cilvēks varētu efektīvi darboties noteiktā nozarē un iegūtu kādu kritisko masu, kas nepieciešama zemapziņas procesiem (tie notiek paši par sevi), samērā labi jāiepazīstas ar nepieciešamo informāciju. Izcili cilvēki savas zināšanas pastāvīgi atjauno pašmācības ceļā. Viņi reti kad ir speciālisti, jo cenšas izvairīties no sarežģītas specializētas terminoloģijas un tiecas vienkāršot lietas.
      Veiksminiekiem piemīt daudzveidīgas intereses, un viņi savas zināšanas smeļas dažādos avotos. Kā piemēru var minēt Leonardo da Vinči un viņa neremdināmo kāri pēc zināšanām. Leonardo bija ieguvis grandiozas zināšanas pašmācības ceļā. Arī Aristotelis ir zināms kā cilvēks, kurš savos darbos ir skāris neiedomājami daudzas tēmas. Freids darbā izmantoja savas zināšanas visdažādākajās sfērās un pielietoja savas teorijas pavisam atšķirīgās jomās.
      Mēs esam nākuši šājā pasaulē, lai visu mūžu mācītos. Džons Grinders uzskata, ka cilvēks dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, kamēr tas mācās….

 • Savas misijas apzināšanās

      Viena no izcilu cilvēku kopējām raksturojošām īpašībām ir tā, ka viņi savu darbu uztver kā ļoti svarīgu un virzītu uz ko lielāku, nekā ir viņi paši. Ir bijuši daudzi "brīnišķīgi" un "radoši" cilvēki, par kuriem mēs neko nezinām. Saikne ar kaut ko augstāku droši vien atšķir izcilus cilvēkus no tiem, kuri ir vienkārši talantīgi un radoši.
      Savas grāmatas priekšvārdā par anatomiju, Leonardo da Vinči bravūrīgi apgalvoja: "Es vēlos radīt brīnumus."
V.Disnejs par savu darbu sacīja: "Tās nav tikai bērnu filmiņas, mums šeit ir jāiekaro veselas pasaules... Lai kas slēptos cilvēka apziņā, to visu var izskaidrot animācija."
       Runājot par principiem, kas viņu pamudināja studēt fiziku, Einšteins atzīmēja: "Es gribu uzzināt Dieva nodomu, viss pārējais ir detaļas." Vēl Einšteins uzskatīja, ka "viss, kas eksistē, ir rupjš instruments, ja aiz tā nav dzīvā gara".
       Vai jūs esat aizdomājušies par to, kāda ir jūsu misija, jūsu dzīves virsuzdevums? No sirds novēlu rast iespēju ( kursos vai individuālā konsultācijā) izbaudīt to vienreizējo savas misijas apzināšanās eiforiju ko sniedz NLP tehnika "Loģisko apziņas līmeņu integrācija"!

 • Jauno ideju un esošo zināšanu harmonizēšana

      Līdz brīdim, kamēr jaunā ideja nav nonākusi harmonijā ar to, kas jau ir zināms, tai nebūs praktiska piepildījuma, lai cik "lieliska" tā būtu.
Viens no izcila cilvēka galvenajiem uzdevumiem ir veidot idejas, kuras maina iepriekšējo domāšanas veidu. Tām ir jābūt saprotamam citiem cilvēkiem, kas vēl joprojām domā "pa vecam". Saskaņā ar filozofa Artura Šopenhauera sacīto, visas jaunās, lielās idejas iziet trīs stadijas: pirmajā tās tiek atzītas par muļķīgām, otrajā tās rada nepatiku un pretestību, bet trešajā tās galu galā tiek uztvertas kā kaut kas pats par sevi saprotams. Neviena no šo cilvēku idejām, par kuriem mēs runājām, netika pieņemta uzreiz.
 
       Šeit minēju tikai nedaudzas kopīgas sakarības, ko izcilu cilvēku domāšanā, darbībā un pasaules uztverē atklājuši NLP speciālisti. Plašāku informāciju varat gūt interneta mājaslapā www.nlpcentrs.lv vai iepazīstot klātienē brīnišķīgo mācību - neirolingvistisko programmēšanu.
      Erudīti NLP zinātāji pratīs aiz katras no šīm pamatiezīmēm saskatīt kādu NLP tehniku vai pamatpieņēmumu. Daudzas NLP tehnikas ir veiksmīgu cilvēku stratēģiju apkopojums, lai šīs stratēģijas iemācītu visiem, kas to vēlas.
      NLP pamatpieņēmums - "Ja kaut kas ir iespējams šajā pasaulē, tas ir iespējams arī man."

<< atpakaļ

Citi raksti

Mūsu klienti