Vēlies būt bagāts? Mācies domāt kā miljonārs! - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Cilvēks, kurš neatlaidīgi kaut ko grib, liek liktenim padoties. Mihails Ļermontovs

Vēlies būt bagāts? Mācies domāt kā miljonārs!

14.09.2005 Indra Melbārde

Publicēts:
Žurnāls "Mistērija", 2005. gada septembris

Viņi var, tāpēc, ka viņi domā, ka var.
Virgīlijs

Vingrinājums:
Pirms lasiet šo rakstu tālāk, uzrakstiet 10 – 15 teikumus par to, ko domājat par naudu un labklājību! Vienkārši godīgi uzrakstiet savus spriedumus un viedokļus par šo tēmu.
 
Ticēt bagātībai savā dzīvē vai noliegt tās iespējamību... Gribēt būt bagātam vai būt bagātam. Iepriekšējā žurnāla numurā rakstīju par 4 posmiem patiesas un godīgas bagātības iegūšanas spēlē, vadoties no miljonāra, filozofa, NLP trenera Maikla Holla pieredzes un apmācību sistēmas. Pirmais no šiem posmiem – savas domāšanas sakārtošana, uzskatu revīzija, prasme kontrolēt savas emocijas utt., manuprāt, ir pats galvenais, pats visreālāk veicamais posms ceļā uz patiesu labklājību, jo neprasa lielus finansu ieguldījumus un vienlaikus – pats grūtākais. Tikai nedaudzi ar šo uzdevumu tiek veiksmīgi galā – jo tas ir darbs ar sevi, savu domāšanu. Lai piesaistītu naudas plūsmu savai dzīvei, ir jāsakārto iekšējā pasaule, jāiemācās kontrolēt personīgās domas un uzskatus par naudu un labklājību, jāizprot, cik ārkārtīgi liela loma ir mūsu domāšanai.

Dažādās labklājības veidošanai veltītās grāmatās liela uzmanība pievērsta tam, kā domā bagāti cilvēki. Apgūstot neirolingvistisko programmēšanu (NLP), iespējams iepazīt un izprast mehānismu par to, kā valoda un doma ietekmē mūsu rīcību un apkārtējo vidi, notikumus un visu mūsu dzīvi kopumā. Tas ir jautājums par loģiskajiem apziņas līmeņiem, ko balstoties uz Bertrana Rasela un Gregorija Beitsona izvirzītajām idejām, izstrādāja Roberts Dilts. Tēma par to, kā mūsu valoda un domas ietekmē mūsu rīcību un dzīves realitāti ir viens no mūsdienu neirolingvistiskās programmēšanas stūrakmeņiem.

Kopš dzimšanas brīža, cilvēks nonāk priekšmetu, lietu un cilvēku materiālajā pasaulē. Darbojoties savā vidē, mēs apgūstam dažādus uzvedības un darbības variantus, izmantojot savas spējas un uzvedības stratēģijas. Ar laiku veidojas vērtību un uzskatu sistēma, atbilstoša iegūtai pieredzei. Jebkuram cilvēkam pienāk brīdis, kad ir vēlēšanās noskaidrot atbildi uz jautājumu: ”Kas es esmu?” un „Kāda ir mana vieta, mana misija ģimenē, sabiedrībā, šajā pasaulē kopumā?”

Roberts Dilts izveidoja loģisko līmeņu piramīdu – ģeniāli vienkāršu cilvēka domāšanas modeli, kuru pārzinot, varam labāk iepazīt sevi, iegūt papildus informāciju par otru cilvēku, noteikt kādas vārdos izteiktas problēmas svarīguma pakāpi.

Kāds tad ir katrs no šiem līmeņiem?

Apkārtne. Mūsu apkārtne, priekšmeti, citi cilvēki. Viss, kas atbild uz jautājumu Kas? Kad? Kur?

Darbības. Tas, ko cilvēks dara šajā vidē, saistībā ar kāda mērķa īstenošanu. Ko es daru? Kādas darbības veicu?

Spējas. Kādas spējas, talantus, stratēģijas cilvēks izmanto. Atbilde uz jautājumu - Kā? Kādā veidā? Kādas spējas es izmantoju?

Uzskati. Vērtības un uzskati, kas ir saistībā ar kādu jautājumu, uzdevumu, problēmu.. Atbilde uz jautājumu „Kāpēc man tas ir svarīgi?” Uzskati var būt kā attīstoši un virzoši, tā arī ierobežojoši.

Būtība. Atbilde uz jautājumu „Kas es esmu?”

Garīgums. Augstākais līmenis, kurā var atbildēt uz jautājumu: „Kāda ir mana misija?” Šajā līmenī var noskaidrot, kas ir cilvēka eksistences pamatā, kāda ir tā dzīves dziļākā jēga.

Šeit apskatīju neiroloģisko apziņas līmeņu piramīdu vienkāršoti, radot tikai priekšstatu par to. Plašāk par to, cik liela nozīme mūsu dzīves kvalitātes noteikšanā ir valodai, var uzzināt mācoties NLP praktiķu kursos. Laika gaitā šī tēma neirolingvistiskajā programmēšanā ir attīstīta ļoti vispusīgi. To plaši izmanto gan problēmas diagnosticēšanā, gan psihoterapijas intervencēs, gan biznesā, gan organizējot politiskas reklāmas kampaņas… Interesanti noskaidrot, kā mūsu domas par naudu un labklājību ietekmē to, cik turīgi esam.

Jebkura cilvēka doma ir fiksēta kādā no loģiskajiem līmeņiem. Tas ir jautājums par neiroloģisko apziņas līmeņu atspoguļojumu valodā. To var noteikt pavisam vienkārši – vērīgi ieklausoties savos spriedumos, runā, iekšējos dialogos, kā arī sarunu biedra teiktajā, cenšoties saklausīt, kādā loģiskajā līmenī viņš stāsta par savu problēmu. Daži piemēri, kā par naudu dažādos loģiskajos līmeņos runā un domā cilvēki, kurus izlasot, pamanīsit gan pozitīvas, gan negatīvas domas:

Garīgums, misija.

 • Es dzīvoju, lai citus ar savu darbu darītu laimīgus.
 • Mana dzīves misija ir kalpot.
 • Mans augstākais uzdevums ir būt laimīgam un citus darīt laimīgus.


Būtība.

 • Esmu bagāts un laimīgs cilvēks.
 • Esmu laimīgas ģimenes galva.
 • Esmu neveiksminieks.
 • Esmu pieticīgs cilvēks, kam laimīgai dzīvei daudz nevajag.


Uzskati.

 • Ikviens cilvēks var būt laimīgs un dzīvot labklājībā.
 • Būt bagātam – tas ir cienījami.
 • Bagāts cilvēks var būt daudz noderīgāks sabiedrībai, nekā nabags un pieticīgs.
 • Godīgs cilvēks nevar būt bagāts.
 • Visi bagātie ir nelieši un zagļi.
 • Lai nopelnītu ir daudz un smagi jāstrādā.
 • Visi nevar būt bagāti.


Spējas.

 • Man piemīt spēja radīt ģeniālas idejas.
 • Es viegli pieņemu visu, ko dzīve man piedāvā.
 • Es protu labi komunicēt ar cilvēkiem.
 • Man nav talanta bagātības veidošanā.
 • Es neprotu priecāties par naudu.


Darbības.

 • Es gribu būt bagāts un daudz daru, lai tā būtu.
 • Lai vairotu savu labklājību es daudz strādāju.
 • Es vienmēr precīzi zinu, cik man ir naudas.
 • Man nepatīk skaitīt naudu.
 • Man nauda iztek kā ūdens starp pirkstiem.

  *Pārlūkojiet teikumus, kurus uzrakstījāt, izpildot vingrinājumu raksta sākumā! Kuros no loģiskajiem līmeņiem ir izteiktas jūsu domas?
 
Pastāv likums, ka domas, kādas ir augstākajos līmeņos, nosaka dzīves realitāti apakšējos līmeņos. Piemēram, ja cilvēks uzskata, ka būtībā ir laimīgs un dzīvespriecīgs cilvēks (būtības līmenis), viņa dzīve ir daudz laimīgāka un veiksmīgāka, nekā tam, kurš par sevi domā „esmu neveiksminieks”. Vērtējums par sevi „esmu neveiksminieks” ietekmē gan uzskatus, gan spējas, līdz ar to darbības un rezultātus un apkārtējo vidi.

Ja runājam par labklājību, īpaša uzmanība pievēršama uzskatu līmenim. Uzskati ir apgalvojuma formā izteikti spriedumi, par sevi, citiem, apkārtējo pasauli, notikumiem, arī labklājību. Liela loma uzskatu izveidē ir tam, kā mūsu vecāki mūs audzināja bērnībā, tam, kādi uzskati bija tiem cilvēkiem, pie kuriem augām, iepazinām pasauli, mācījāmies. Atcerieties, ko par naudu jums mācīja jūsu vecāki, jūsu vecvecāki! Uzskati dzīves laikā var mainīties. Šis ir laiks, kad daudziem cilvēkiem sasniegt panākumus un būt laimīgiem traucē padomju ideoloģijas iepotētie uzskati.

Uzskati tiešā veidā ietekmē mūsu spējas, darbības un līdz ar to arī reālo vidi, kādā mēs dzīvojam.

Uzskati var būt gan attīstoši, gan ierobežojoši. Lūk, daži uzskatu piemēri:

Attīstoši uzskati par labklājību Ierobežojoši uzskati par labklājību
1. Es zinu, ka nākotnē man vienmēr būs vairāk naudas, nekā es pelnu tagad.

2. Viss, ko es daru, rada, bagātību un pārpilnību man un citiem cilvēkiem.

3. Es esmu naudas magnēts.

4. Naudas esamība veicina labsajūtu.

5. Nauda mani mīl, es mīlu naudu.

6. Ikviens var sasniegt patiesu labklājību.

7. Nauda nemitīgi dara mani labāku.
1. Lielu bagātību neviens nevar godīgi nopelnīt.

2. Lai būtu nauda, ir daudz un smagi jāstrādā.

3. Nauda grūti nāk un viegli aiziet.

4. Es nekad nebūšu bagāts.

5. Nauda kokos neaug.

6. Man nepatīk viss, kas saistās ar naudu.

7. Nauda sabojā cilvēka raksturu.

 

Ja cilvēkam piemīt attīstošs uzskats, ka ikviens cilvēks pats ir atbildīgs par savu labklājību, tas neapzinātā līmenī liek uzņemties atbildību par savu dzīvi, savām spējām, kuras attīstot un izkopjot, iespējams veikt veiksmīgas darbības, kas veicina labklājības veidošanos.  Savukārt, ja cilvēkam ir ierobežojošs uzskats, ka bagātību godīgā ceļā nevar iegūt, cilvēka zemapziņa liek darboties tā, lai nekas neliecinātu par negodīgumu, vēl vairāk – nostiprinās uzskats, ka dzīvot trūkumā ir cienījami, jo tas liecina par godīgumu.

Lai ceļš uz labklājību būtu īsāks un veiksmīgāks, ir lietderīgi izdarīt savu uzskatu revīziju. Jau minēju, ka liela loma mūsu uzskatu un vērtību sistēmas izveidē ir audzināšanai bērnībā Apzinoties savus uzskatus un domas, mēs esam ceļā uz to, ka paši nosakām savu dzīves kvalitāti. Jo uzskatus var mainīt un savus dzīves labklājības mērķus katrs pats var noteikt. NLP praktiķa kursā tiek mācīta brīnišķīga tehnika „Loģisko apziņas līmeņu integrācija”, kas ļauj atmodināt fantastiskus iekšējos resursus ceļā uz jebkuru mērķi. Ar tehnikas aprakstu ikviens var iepazīties Personības pilnveidošanas centra mājaslapā www.nlpcentrs.lv, sadaļā „NLP tehnikas”. NLP apmācības sistēmā personīgo uzskatu maiņai īpaša uzmanība tiek veltīta meistaru kursā, kad tiek apgūtas unikālas uzskatu maiņas tehnikas. Atliek vien izveidot vēlamo uzskatu sarakstu...

Piedāvāju jautru paņēmienu savu uzskatu maiņai vai darbam ar negatīviem emocionāliem stāvokļiem, ko labklājības veidošanas seminārā mums mācīja Maikls Holls. Šī neparastā „drakonu pieradināšanas un pāraudzināšanas metode” īpaši labi padodas humoru mīlošiem cilvēkiem ar bagātu vizuālo iztēli.

 

Dejas ar drakoniem

(Seko drakona enerģijai!)

 
„Drakons” - tā ir metafora problemātiskiem, neproduktīviem, nospiedošiem un iznīcinošiem emocionālajiem stāvokļiem vai uzskatiem. Dažkārt šādi stāvokļi var mūsu dzīvi pārvērst ellē un ir nopietni šķēršļi ceļā uz labklājību. Daži no tiem ir līdzīgi drakoniskiem stāvokļiem, bet daži pārvērš mūs pašus drakonos. Prasme efektīvi vadīt un valdīt pār saviem stāvokļiem un uzskatiem, ļauj mums šos drakonus sevī savaldīt, pieradināt, izmantot savā labā vai arī nogalināt tos.

   1. Nosauc savu drakonu vārdā! (drakoniem ļoti nepatīk, ka tos sauc īstajos vārdos :))

· Piemēram, uzskats – „Es neesmu lielas bagātības cienīgs”.

   2. Sasveicinies ar drakonu! (drakoniem ļoti nepatīk, ja ar tiem pieklājīgi apietas, ja tos mīl. Tas mazina viņu spēku, jo tiem nav ar ko cīnīties :))

· Izveido Pieņemšanas stāvokli!

Iegūsti pieeju vienkāršam, patiesam pieejas, akceptēšanas stāvoklim. Sajūti to. Piemēro šo stāvokli attiecībā uz drakonu un pavēro, kas notiek, kad tu to dari. Sasveicinies ar drakonu, zinot, ka tā ir tikai emocija vai uzskats.

· Izveido Atļaušanas stāvokli.

Vai tevī ir atļauja izjust šo emociju, uzskatu? Izjūti to! Atļauj sev to izjust mierīgi dodot atļauju ar mierīgu, pārliecinātu iekšējo balsi: „Es ļauju sev izjust un pieņemt uzskatu - „Es neesmu lielas bagātības cienīgs”, tāpēc, ka tas ir tikai uzskats, bet es esmu kas vairāk, nekā mans uzskats. Es ļauju sev sajust šo uzskatu, tāpēc, ka es zinu – tas ir tikai uzskats un tas ietekmēs mani tik daudz cik es pats to atļaušu”.

Papildus jautājumi:

· Kā vislabāk tu nodibini kontaktu ar drakonu?
· Vai vēl ir vajadzīga atļauja pašam no sevis, lai nodibinātu kontaktu ar šo sajūtu vai uzskatu?
· Cik bieži vēl vajag sev dot atļauju nodibināt kontaktu, lai varētu uzsākt ko būtisku darbā ar šo drakonu?
· Vai ir kas tāds, kas var atņemt atļauju darbā ar šo drakonu?
· Vai šis drakons uzlabo tavu dzīvi, vai arī vērš savu enerģiju pret tevi?

   3. Analizē savu drakonu! (drakoniem ļoti nepatīk, jau tos analizē un pēta! Tas atņem tiem spēku, ko dod nezināšana :))

Vienkārši uzdod daudzus jautājumus par to, kāds ir šis drakons. Drakoni sastāv no vārdiem un teikumiem, kas kodē mūsu negatīvās domas un jūtas, kuras ir vērstas pret mums pašiem. Tikai valoda ir drakonu barība. Uzdodot jautājumus par drakona būtību un nolūkiem mēs savācam informāciju par to. Tas ko mēs labi pazīstam, kļūst mazāk bīstams. Uzdod drakonam jautājumus: kad, kur, ko, kas, kāpēc, ar ko, ….

Iemācies no malas klausīties sevi un citus, lai iepazītu drakonu valodu! Kad tu uzdod jautājumus drakonam, tu viņu „izvelc gaismā”. Šie jautājumi „drakonu” it kā palīdz iepazīt pa sastāvdaļām.

· Kā sauc drakonu?
· Kā tas darbojas tevī?
· Kā tu viņu jūti?
· Kopš kura laika ir šis drakons?
· Kas radīja šo drakonu?
· Vai šis drakons pilnveido tavu dzīvi un palīdz tev kā personībai?
· Vai šis drakons ir vienmēr, vai tikai kādos īpašos gadījumos?
· Cik bieži tas ierodas?
· Kā tu zini, ka šis drakons jānosauc tieši tādā vārdā?
· Kā tev ir jājūtas un jādomā, kad drakons atnāk? Vai tev tas patīk?
· Kādi ir tavi uzskati, kad tu domā par drakonu?
· ......

   4. Turi drakonu badā! (drakoniem nepatīk, ja tiem nedod ēst! Tad viņi kļūst paklausīgi, maziņi, vai pat nomirst :))

Lai drakons labi justos un varētu tev atņemt spēku un veiksmi, tam vajag regulāri ēst, saņemt barību. Drakona barība ir tavas negatīvās domas par sevi, ierobežojoši uzskati, negatīvi priekšstati par sevi, bailes, mazvērtība, drakona barība sastāv no neekoloģiskiem gara un ķermeņa stāvokļiem. Lieliska barība drakonam ir iekšējie dialogi, kas ir negatīvi. Tas ir kā saldais ēdiens, ko uz zeltītas paplātes mēs paši noliekam drakonam priekšā. Padomā šīs domas! Ieraugi, kā drakons kļūst arvien lielāks, varenāks! Bet tagad noņem no paplātes šo brīnišķīgo drakona barību! Pavēro, kas notiek? Kā drakons uz to reaģē. Ieraugi viņa neapmierinātību!

Pārtrauc barot drakonu! Pasaki pārliecinošu savām negatīvām domām, kas baro drakonu! Tas nozīmē saraut drakona ierasto kārtību, pārtraukt tā ierasto darbību.
· Kā tu varētu dot savam drakonam pamatīgu bliezienu?
· Kas tam visvairāk nepatiktu?
· Kas jādara, lai viņš gribētu pārstāt rīkoties kā iepriekš?
· Kas jādara, lai viņš bēgtu
· Ieklausies, kādā valodā drakons runā! (es to nevaru, man nesanāks, es neesmu tā vērts…)

Pieņem noteiktu lēmumu atteikties no šīm domām!

   5. Drakona metaapstrāde.

Dod drakonam dažādus resursiem bagātus stāvokļus: drakona pieņemšana, sevis augsta vērtēšana, miers, kvalitātes kontrole, pozitīvi nolūki, veselums, noderīgums utt. Izjūti šos stāvokļus!

Iegūsti karalisku brīvību!

Pārņem sevī šīs īpašības!

Mūsu klienti