Ja es būtu valsts vadītājs… - Personības pilnveidošanas centrs
  • +37167292808
  • +37128336927

Jebkurš labs bizness ir personīgs. Visveiksmīgākie biznesi ir ļoti personīgi. Makrs Kjūbens

Ja es būtu valsts vadītājs…

16.11.2008 2008. g. NLP meistaru kursu dalībnieki

Apsveikuma runa Latvijas cilvēkiem Latvijas 90 gadu jubilejā.

2008. gada 16. novembrī NLP meistaru kursu apvienotajā nodarbībā par prasmi motivēt sevi un citus, viens no darba grupu uzdevumiem bija 30 minūšu laikā uzrakstīt motivējošu runu Latvijas iedzīvotājiem.


Mūsu klausītāju rakstītajās runās paustās vērtības un pasaules redzējums saskan ar Personības pilnveidošanas centra vērtībām un centieniem rosināt ikvienu uzņemties atbildību par savu dzīvi, par savu valsti un kļūt par savas dzīves meistarīgiem saimniekiem.


* * *

Cienījamie klātesošie!

Šodien svētki ir katra Latvijas iedzīvotāja sirdī.

Pirms 90 gadiem mūsu senči nodibināja šo valsti – Latviju!

Vēsture bijusi notikumiem bagāta – mainījušās valdības, mainījušies cilvēki, bet tautas vienotības gars palicis līdz pat šodienai. Mēs to sajūtam katrs savā sirdī!

Atcerieties to brīdi – kādi mēs bijām 90-tajos gados, atcerieties barikāžu laiku – cilvēki gāja uz barikādēm, jo ticēja šai valstij, ticēja savu bērnu gaišākai nākotnei. Kopīgi vakari pie ugunskura spožajām un siltajām liesmām, dzerot smaržīgo liepziedu tēju, radīja vienotību, kas pārvērtās milzīgā enerģijā un kā spoža svece iemirdzējās katrā mājā, lai vairotu siltumu, cerību un mīlestību!

Es aicinu Jūs sajust šo pagātnes spēku, paņemt šo enerģiju un pārnest uz šodienu. Ielaidiet to katrs savā sirdī un dalieties ar līdzcilvēkiem. Jo vienotībā ir mūsu spēks. Padomā par to, kas tu esi šodien, kurp tu dosies rīt, ieklausies nākotnes balsī.

Mūsu valsts sauc pēc vienotības, pēc gaišām domām, pēc labiem darbiem.

Latvijas zeme alkst pēc spēka un mēs visi varam viņai to dot.

Atceries Baltijas ceļu, atceries tās sajūtas, kad cilvēks ar cilvēku sadevās rokās.

Paskaties šobrīd sev apkārt, piecelies kājās, pasniedz roku otram, sajūti, ka tu esi daļa no Latvijas un sajūti to spēku, kas plūst no otra cilvēka.

BŪSIM VIENOTI LATVIJAI!!!

* * *

Mīļie līdzcilvēki, tautieši!

Esmu bijis daudzās Latvijas vietās un ticies daudzām ģimenēm, runājis un sajutis, kā cilvēki jūtas šodien. Saprotu, ka daudzi saskaras ar līdzīgām situācijām un pārbaudījumiem, kā  es, tu un visi kopā. Lai arī kur es biju, vienmēr es redzēju kurzemnieku spītu, vidzemnieku lepnumu, zemgaļu čaklumu un latgaļu viscaur plūstošo sirsnību. Tas viss ir mūsos, ikvienā, ikkatrā.

Visas šīs īpašības dara mūsu tautu stipru, gudru un vienotu. Un ir pienācis laiks atvērt acis un saklausīt to dziesmu, kas mūs vienoja Baltijas ceļā.

Ģimenes no dažādām paaudzēm, vectēvi, tēvi, mātes un bērni, sadevās rokās, lai sajustu ticību, cerību un mīlestību.

Un katru reizi, kad mēs satiksimies, dziedāsim himnu, satiksimies dziesmu svētkos, Ziemassvētkos, Jāņos, uzsmaidīsim viens otram par to, ka esam stipri un būsim stipri!

Mums kopā ir spēks, jo mēs kopā esam spēks, kas var daudz vairāk, tikai noticam sev šodien, tagad un šajā vietā! Mūsu spēks ir pieredzē! Mūsu spēks ir zinātnē! Mūsu spēks ir sportā! Mūsu spēks ir jaunatnē!


* * *

Dārgie Latvijas iedzīvotāji un viesi!

Šajās dienās mēs sagaidām nopietnu savas valsts jubileju – 90. dzimšanas dienu!

Šis ir nozīmīgs pieturas punkts, kad varam atskatīties uz padarītajiem darbiem, ieklausīties savās domās,  kur esam nonākuši un sajust cik tālu esam tikuši. Varbūt šie laiki nav tie paši vieglākie mums un mūsu valstij, taču tas ir kā pārbaudījums mūsu ticībai, vienotībai un gara spēkam. Šobrīd varam atcerēties tos ideālus, par kuriem cīnījās mūsu senči, šo valsti dibinot. Spēks, kas palīdzēja un mudināja rīkoties, bija ticība, ka arī pārliecība, ka Latvijas tauta ir pelnījusi savu svabado valsti.

Šobrīd esam līdzīgā situācijā... Pašlaik, valsts ekonomika ir palēlinājusies savā attīstībā, taču tāpat kā pēc baltas ziemas nāk zaļais pavasaris, arī šis brīdis ir jāuztver kā  miera periods, kurā uzkrājam spēkus un aktivizējam savu prātu, lai nospraustu jaunus mērķus un trauktos pretim jauniem izaicinājumiem.

Mūsu spējas ir lielākas, nekā šobrīd mums šķiet.  Latviešu tautas vērtības atspoguļojas tautas dainās: „Es negāju noskumusi, nevienā sētiņā! Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādam’”.

No tautas dainām – čaklumu, gudrību, prieku, zināšanas, mēs varam izmantot un smelties idejas turpmākajam ceļam un augšupejai.

Mēs paši esam atbildīgi par savu nākotni un mūsu pēcnācēji par mums spriedīs pēc mūsu darbiem.  Būsim gudri, modri, viedi un sadarbībā, kopībā darbus veicot, radošā un gaišā rītdiena pienāks agrāk.


* * *

Mīļā Latvija, Latvijas cilvēki!


Mēs esam sanākuši kopā Latvijas dzimšanas dienā, kad jubilāre atskatās uz to, kas labs ir bijis. Šis ir brīdis, izvērtēt to, kas bijis pagātnē, un pasapņot par to, kas gaidāms nākotnē.

Latvija savā 90.gadu garajā mūžā piedzīvojusi daudz spožu, skanīgu un mīlestības pilnus brīžu, kuri bijuši piepildīti ar cilvēku smaidiem, prieku, gavilēm, varonību un darbu.

Es atceros vectēvu, kas cīnījās Ziemassvētku kaujās pret Bermontu, jaunsaimniecības un viņu sākumu ar smago darbu un lielo gandarījumu par rezultātu, par bērniem, kas tiecās pēc izglītības.

Tie laiki bija laiki, kad cieņā tika turēts patriotisms, mīlestība, izglītība, prasme darīt-būvēt-sakārtot, drošība un lepnums par savu valsti.

Mēs pārdzīvojām un atjaunojām mūsu sarkanbaltsarkano karogu pēc otrā pasaules kara un okupācijas laika. Esam pārvarējuši daudz grūtu brīžu un arī šis ir brīdis, kad atrodamies atslābuma periodā, ielejā un mums apkārt ir daudz izaugsmes un attīstības kalnu un virsotņu. Un šajā brīdī ikvienam no mums ir iespēja izvēlēties kurā kalnā kāpsi.

Tu vari izvēlēties, ko ņemsi  sev līdzi – depresiju, sāpes, bailes, grūtsirdību vai veselību, ģimeni, mīlestību, drošību, pieredzi un uzkāpt kalnā ar Latviju sirdī. Un šis kalns ir tava iespēja un tev ir izvēle, kas tu gribi būt šajā kalnā.

Uz jautājumu „Kas es būšu Latvijas 100 gadu valsts jubilejā?” atbildi ikviens var dot  jau šodien.
Es esmu latvietis – sava likteņa noteicējs un es būšu šeit.


* * *

Labvakar!

Man ir prieks sveikt visus klātesošos, kā arī tos, kas mani redz un dzird savās mājās.

Šī svētku diena ļauj mums sajust pagātni, dzirdēt tagadni un ieskatīties nākotnē. Šai dienā varam ar pārliecību teikt, ka mēs dzīvojam brīvā un neatkarīgā valstī.

Mums visiem ir vēlme dzīvot labāk. Mūs nebaida grūtības. Tādas ir bijušas šo 90. gadu laikā un būs arī turpmāk. Šīs grūtības liecina par mūsu valsts un sabiedrības attīstību un progresu.

Paskatīsimies sev apkārt – ko mēs redzam? Ko katrs varam darīt, lai dzīve kļūtu košāka, ko spējam paveikt, lai mēs būtu veiksmīgāki un laimīgāki šai valstī.

Ar pārliecību skatoties nākotnē, mēs redzam sevi kā brīvu, pārtikušu tautu. Mūsu mājas ir plašas, siltas un gaišas. Mūsu darbus redz un dziesmas dzird visā pasaulē!

Grūtības mums dod spēku, virzīties uz priekšu, nospraust un sasniegt lielus mērķus!

* * *

Labdien, Latvija!

Labdien mana gudrā, radošā un inteliģentā tauta!

Labdien, mūsu valsts skaistās, mīļās un gādīgās meitas, stiprie, drosmīgie un staltie dēli!

Labdien, mūsu gaišie, zinātkārie un apdāvinātie bērni!

Man ir tas gods Jūs uzrunāt šajā trauksmainajā pārmaiņu laikā, kad esam jaunu iespēju priekšā!

Latvija ir jauna valsts. Tai ir 90 gadi. Tas ir pietiekami īss periods, lai mēs varētu saglabāt spēju mainīties. Lai mēs ātri pieņemtu globalizācijas diktētos ekonomiskos un politiskos noteikumus.

Mums katram jāpievērš uzmanība savām jūtām, domām un darbiem.

Sajūtiet sevi kā daļu no mūsu Latvijas valsts, kā daļu no savas pilsētas, savas sētas, savas ģimenes!

Domājiet par savu ģimeni, pilsētu un valsti. Saskatiet un sadzirdiet jaunas iespējas, jaunus virzienus un jaunas idejas.

Domājiet un dariet!

Tikai visi kopā mēs varam kļūt par pārmaiņu noteicējiem, ietekmēt mūsu valsts attīstību. Padarīt to stipru, izglītotu un bagātu. Tādu, kura godam iekļautos Eiropas valstu saimē, esot par piemēru citām valstīm.

Visi kopā mēs esam stipri, izglītoti un aktīvi savas nākotnes veidotāji.

Citi raksti

Mūsu klienti