Katram pēc viņa ticības. - Personības pilnveidošanas centrs
 • +37167292808
 • +37128336927

Ja esi piedzimis bez spārniem, tad neaizkavē to augšanu. Koko Šanele

Katram pēc viņa ticības.

22.09.2010 Ilga Gorsvāne

Cilvēks savā dzīvē saņem to, kam tic un to, par ko ir pārliecināts. Tas, par ko cilvēks ir pārliecināts, literatūrā un dzīvē tiek dēvēts par uzskatu vai uzskatu sistēmu. Uzskatus varētu nosaukt arī par pareģojumiem, kuri paši piepildās.

 
Paši par sevi uzskati nav ne labi, ne slikti, tie vienkārši ir. Sergejs Kovaļovs savā grāmatā „НЛП человеческого совершенства. Психотехнологии экстенсивного развития” (2007) runā par to, ka visi uzskati ir pareizi un ir pareizi, bet neekoloģiski, piemēram, uzskats par to, ka pasaule ir agresīva rada uzskatu, ka es nevaru padarīt pasauli labāku, tātad ierobežoju savu darbību, lai padarītu sevi labāku, jo katrs cilvēks ir pasaules daļa. Prāts sastāv it kā no „divām daļām”: domājošās daļas un pierādošās daļas.
 
Pierādošais
Domājošais
Pasaule turas uz trim bruņurupučiem.
Atrod pierādījumus, ka tas tā ir.
PSRS cilvēki dzīvoja sociālismā.
Atpūtas iespējas, triecienceltnes, dabas izmantošana cilvēka labā, u.t.t.
Visi vīrieši ekspluatē sievietes.
Anglijas karaliene arī tiek ekspluatēta.
Saule riņķo ap zemi.
Agrīnās teorijas par pasaules uzbūvi.
 
Uzskatiem ir sava loma un funkcijas cilvēka dzīvē, jo tie ir cilvēka uzvedības un darbības regulācijas viens no augstākajiem līmeņiem. Galvenā uzskatu funkcija ir cilvēka stimulēšana un nepārtrauktu darbību, kas pierādītu viņa uzskatus. Ja cilvēks ir par kaut ko pārliecināts, tad viņš uzvedīsies atbilstoši savam uzskatam, piemēram, mani neviens nemīl, tātad tiks vākti ne tikai pierādījumi par to, ka tu netiec mīlēts, bet arī tiks demonstrēta nemīlēta cilvēka uzvedība, tas būs redzams viņa uzvedībā un saklausāms viņa vārdos, protams, tas izsauks arī atbilstošas sajūtas un rezultātā – darbības.
 
Uzskati veic sekojošas funkcijas: filtra funkcija (kas svarīgs, kas nē, ko drīkst un ko nedrīkst); reakcijas funkcija (jebkurā brīdī visu diennakti); strukturējošā funkcija (strukturē pārdzīvojumus un pieņem lēmumus, ko darīt tālāk); informācijas plūsmas pārrāvumu papildināšanas vai piepildīšanas funkcija (ja mēs zinām, kas ir īsts, tad mēs izdomājam „pasaku”, lai pārdzīvojums kļūtu kopvesels); jēgas funkcija (uzskati piepilda ar jēgu mūsu dzīvi, palīdz izvirzīt mērķus, dara zināmu kā jārīkojas un jāuzvedas). Uzskatus var mainīt divos veidos. Noteikt savu uzskatu un mainīt, vai arī uzreiz iestrādāt jaunus. Mēs piedāvājam veikt vingrinājumus, kuru rezultāta jūs varēsiet noteikt savus uzskatus un pēc izvēles to mainīt. Lai veicas!
 
 
Uzskatu noteikšana izmantojot lingvistisko paņēmienu.
Jums jāturpina iesāktie teikumi!
Man jāprot divas svešvalodas, ___________________________________________
Es nevaru iemācīties braukt ar mašīnu, ____________________________________
Man neizdodas veiksmīgi komunicēt ar klientiem, ____________________________
Es varu veiksmīgi pārdot produktu, _______________________________________
 
Uzskatu noteikšana izmantojot pretrunas un pretošanos.
Jums jāpapildina dotie teikumi!
Ja es iegūšu to, ko es gribu, tad
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ko jūs varat zaudēt vai kas var būt savādāk, ja jūs iegūsiet to, ko gribat?)
 
Iegūt to, ko es gribu, nozīmēs man
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Kas slikts notiks ar jums vai citiem cilvēkiem, kad jūs iegūsiet to, ko jūs gribat?)
 
Līdz ar to, ka
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ viss paliks kā iepriekš.
(Kas traucē situācijai mainīties?)
 
Ja es iegūšu to, ko gribu, tad
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Kādas problēmas var rasties no tā, kad jūs iegūsiet to, ko gribat?)
 
Situācija nekad nemainīsies tāpēc, ka
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Kādi ierobežojumi vai šķēršļi notur patreizējo situāciju tādā līmenī kāda tā ir tagad?)
 
Es nevaru iegūt to, ko gribu tāpēc, ka
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Kas traucē jums iegūt to, ko jūs vēlaties?)
 
Nav iespējams iegūt to, ko es vēlos tāpēc, ka
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Kas padara par neiespējamu iegūt to, ko jūs vēlaties?)
 
Es neesmu spējīgs iegūt to, ko vēlos, jo
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Kāds personīgais trūkums traucē jums iegūt vēlamo rezultātu?)
 
Labāk nebūs tāpēc, ka
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Kas jums vienmēr traucēs būt veiksmīgam?)
 
Uzskatu noteikšana, izmantojot priekšstatus par kādu noteiktu jomu vai kontekstu.
Nosakiet jomu un uzrakstiet!
 
 1. Izvēlieties kādu no jomām, kurā jūs gribat noteikt savus ierobežojošos uzskatus
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  (Darbs, bizness, politika, laulības, labklājība, u.t.t.) 
 1. Uzrakstiet 10 apgalvojumus par šo jomu:
2.1._______________________________________________________________
2.2._______________________________________________________________
2.3._______________________________________________________________
2.4._______________________________________________________________
2.5._______________________________________________________________
2.6._______________________________________________________________
2.7._______________________________________________________________
2.8._______________________________________________________________
2.9._______________________________________________________________
2.10. _____________________________________________________________

 

 1. Izpētiet sarakstu un nosakiet savu domāšanas šablonu, atrodiet apgalvojumus, kuros atspoguļota jūsu neapmierinātība ar izvēlēto jomu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
 1.  Veidojiet no šī, jūs neapmierinošā šablona, jūs apmierinošu afirmāciju, kura mainīs jūsu pašreizējo domāšanas šablonu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
  
 
Uzskatu noteikšana pamatojoties uz darbībām.
Veidojiet savu dienas darbu sarakstu un uzrakstiet, kādi uzskati ir šo darbību pamatā!
 
Darbība
Uzskats
Jātīra zobi.
Mutes higiēna ir obligāta jebkuram cilvēkam.
Gribu svaigu elpu. Svaiga elpa ir man un citiem patīkama.
Jāiet uz darbu.
Dodu pasaulei vislielāko labumu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papildus vingrinājums uzskatu noteikšana tiem, kuri labprāt liek sev atzīmes.
Uzskatu novērtēšana. Uzrakstiet 10 savus uzskatus, kuri jūs ierobežo.
 
Uzskati
Balles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novērtējiet uzskatus, izmantojot piedāvāto skalu.
7 – jā tas tā ir
6 – droši vien, ka tas tā ir
5 – drīzāk, ka tā ir nevis nav
4 – tas tā var gan būt gan var nebūt
3 – drīzāk nē nekā jā
2 – droši vien, ka tā nav
1 – nē, tas tā nav
 
Iracionālo uzskatu noteikšana.
Papildiniet teikumus!
 
 1. Man vajag būt vienmēr perfektai, __________________________________
 2. Viņu pienākums ir mani nodrošināt, ________________________________
 3. Apstākļi ir tie, kā dēļ man joprojām nav vīra__________________________
 
 
Darbam ar uzskatiem ir izmantojamas tehnikas: H. Adlers „Veco uzskatu muzejs”, F. Šapiro „Desensibilizācija izmantojot acu kustības.”, Submodālalais kino. Uzskatu maiņai izmantojams arī refreimings.
 
 
 
Izmantotā literatūra
 
1. Ковалев С.В. НЛП человеческого совершенства. Психотехнологии экстенсивного развития. – 2007 г.
2. Ковалев С.В. Исцеление с помощью НЛП. – 1999 г.
3. Владиславова Н. В. Русское НЛП. Полный курс НЛП практик. – 2008г.

 

Citi raksti

Mūsu klienti